Tiltrædelsesforelæsning for klinisk professor Susanne Wulff Svendsen

​Tiltrædelsesforelæsningen har titlen: Arbejdsmedicinske lidelser i bevægeapparatet – risikofaktorer, konsekvenser og forebyggelse

Tidspunkt Ikon
Dato: 31-01-2020
Tid: 13:00 - 15:00
Sted

Bispebjerg Hospital, Uddannelsescentrets auditorium, ind-gang 50, Tuborgvej 235, 2400 København NV. 

Tilmelding

​Tilmelding ikke nødvendig

​Susanne Wulff Svendsen blev d. 1. juni 2019 ansat som klinisk professor i arbejdsmedicin ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Folkesundhedsvidenskab med tilhørende overlægestilling ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
Redaktør