Ph.d forsvar Intensive Smoking Cessation Interventions in Denmark

Læge Mette Rasmussen, WHO-CC, forsvarer sin ph.d:
Intensive Smoking Cessation Interventions in Denmark – Based on data from the Danish Smoking Cessation Database.

Tidspunkt Ikon
Dato: 12-10-2018
Tid: 14:00
Sted

​Uddannelsescenteret, Indgang 50, Auditorium 1, Bispebjerg Hospital.


Tilmelding

​Alle er velkomne, ingen tilmelding.

​Baggrund

Rygning er ubetinget den mest dødelige men forebyggelige livsstilsfaktor for folkesundheden både globalt og nationalt. Formålet med denne afhandling var at evaluere effekten af intensive rygestopprogrammer målt ved succesfyldt rygestop. 
Dette blev undersøgt gennem forskellige studie-design i form af kohortestudier og en systematisk litteraturgennemgang af randomiserede studier.

Studier
Et systematiske review sammenlignede intensive rygestopprogrammer med kortere programmer i randomiserede forsøg (RCT). 9.569 artikler blev identificeret, og 18 RCT'er, med 10.131 rygere blev inkluderet. Kvaliteten af evidensen blev vurderet som moderat til lav. Meta-analyser viste at intensive rygestopprogrammer var signifikant mere effektive end kortere programmer. Der blev udført et metodestudie med beskrivelse af udviklingen af Rygestopbasen, de mest almindelige rygestopprogrammer, procedurer for dataindsamling samt validiteten af databasen. To kohorte studier baseret på data fra Rygestopbasen for at evaluere effekten af rygestopprogrammer implementeret i den kliniske hverdag blev gennemført. Ét undersøgte effekten af fem forskellige rygestopprogrammer, og viste at det intensive danske 'guld standard program' (GSP) var det eneste program med en signifikant effekt for både mænd og kvinder. Et andet undersøgte effekten af GSP i rygere med svær mental sygdom. Rygere med svær mental sygdom havde signifikant lavere effekt af GSP end rygere uden mental sygdom. På trods af den lavere effekt, var hver fjerde ryger med svær mental sygdom kontinuert røgfri efter 6 måneder, sammenlignet med hver tredje ryger uden mental sygdom.

Konklusion
Denne afhandling bibringer ny viden om intensive rygestopprogrammer gennem forskellige studie-design. Resultaterne fra begge anvendte design peger på intensive rygestopprogrammer som de mest effektfulde, på trods af en signifikant lavere effekt blandt rygere med svær mental sygdom.

Redaktør