Niels A. Lassendagen 2018

​Forskningdag for forskere på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Uddeling af Lassenprisen 2018 samt en række andre priser til hospitalets forskere.

Tidspunkt Ikon
Dato: 07-12-2018
Tid: 8:00 - 16:30
Sted

​Bispebjerg Hospital, Uddannelsescentret.

Tilmelding
Ingen tilmelding

Niels A. Lassen-prisen​ er indstiftet til ære for Niels A. Lassen, der gennem en lang forskerkarriere, og dels som overlæge, dels som professor, var tilknyttet Bispebjerg Hospital.

På hospitalets forskningsdag bliver der desuden uddelt priser for foredrags- og posterkonkurrencer, som finder sted på selve dagen. Emnerne er mangeartede og spænder lige fra grundforskning til klinisk eksperimentel forskning inden for rigtig mange specialer.​

Fakta om Niels A. Lassen-prisen:

  • Niels A. Lassen-prisen bliver uddelt af Niels A. Lassen Fonden, som blev etableret til minde om professor, overlæge, dr. med. Niels A. Lassen (1926-1997).
  • Niels A. Lassen er en af det tyvende århundredes mest betydningsfulde danske lægevidenskabelige forskere. Han udviklede flere banebrydende metoder til måling af kroppens blodgennemstrømning og stofskifte, og han var pioner i udviklingen af metoder, der i dag med stort udbytte bruges til at kortlægge hjernens funktion.


Redaktør