Kurser og uddannelse

Obligatoriske kurser for nyansatte på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

• Centralintroduktion for alle nyansatte
• Trygbrandskole (e-læring) for alle ansatte
• Genoplivningskurser kun obligatorisk for personale med patientkontakt
• Håndhygiejne (e-læring) kun obligatorisk for personale med patientkontakt
• Praktisk brand for nyansatte, som aldrig før har haft brandundervisning i regionen


Der kan være andre obligatoriske kurser, som du skal deltage i, alt efter hvilken faggruppe du tilhører. Der kan fx være konflikthåndteringskurser for yngre læger.

Alle ovennævnte kurser findes i Kursusportalen, som du finder via intranettet. Som udgangspunkt er det din afdeling, der sørger for at tilmelde dig. 

Sundhedsplatformen

Hvis du skal bruge Sundhedsplatformen, skal du uddannes i systemet umiddelbart efter jobstart. Du bliver undervist i den del af systemet, som du skal bruge i dit arbejde. Din afdeling er ansvarlig for at planlægge undervisningen, som kan foregå både regionalt og lokalt.

Redaktør