Socialmedicinsk Center

​Velkommen til Socialmedicinsk Center

Din første dag starter med en fælles introduktion på Bispebjerg Hospital, så din første dag på afdelingen vil være dag 2. Her vil du være tilmeldt hjertestopkursus på Frederiksberg Hospital, tidspunktet vil fremgå af dit introduktionsprogram. 

Du vil få dit introduktionsprogram tilsendt pr. mail inden du starter. 

Vi er 63 medarbejdere ansat, men du kan godt forvente at der går lidt tid før du får mødt os alle, da der er mange aktiviteter ude af huset. 
På førstkommende personalemøde bliver du introduceret for samtlige kolleger. 

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig. 

Redaktør