Lungemedicinsk Afdeling

​Velkommen til Lungemedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

Udover den fælles introduktion skal du også deltage i Lungemedicinsk lokale introduktion sammen med de andre nyansatte.

Den lokale introduktion foregår på 3. hverdag fra kl. 8.15. Om formiddagen vil du blive introduceret til afdelingen af afdelingsledelsen og efterfølgende vil du bl.a. få en rundvisning på hospitalet.

Du får tilsendt det fulde programmet på mail, og har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din nærmeste leder.

Din introduktion fortsætter de følgende dage.

Plejepersonale

Den første måned er du føl og får en struktureret introduktion i afsnittet med fastlagt undervisning.  Du får introprogrammet på mail fra din nærmeste leder.

Derudover kommer du på lungemedicinsk intro-uddannelse, som foregår 5 hele dage sammen med sygeplejersker fra forskellige lungemedicinske afdelinger.

Læger - KBU, intro og uklassificeret

På 4. dagen bliver du introduceret til Akutmodtagelsen, Skadeafdelingen og Medicinsk Modtageafdeling sammen med nyansatte fra andre afdelinger. Du får tildelt en klinisk vejleder og vil den første uge i klinikken have følgevagter.

Hvis du ikke kender Sundhedsplatformen bliver du tilmeldt et dag-kursus, som du skal deltage i måneden efter, du er begyndt på afdelingen. 

Lægesekretærer

Den første måned til halvanden bliver du introduceret til de forskellige arbejdsopgaver, først ved at sidde ved siden af en sekretær og dernæst ved selv at forsøge.  Vi har et opgaverul, så det vil være forskellige sekretærer, der oplærer dig undervejs.  Vi vurderer hele tiden hvor meget oplæring, der er behov for.

Redaktør