​​​​​​​​Foto: Marie-Louise Strandberg​​

Geriatrisk specialekursus

​Få viden om sygepleje, behandling, palliation og rehabilitering til ældre medicinske patienter med fx organisk delir eller smerter. Kurset er til sygeplejersker.​

Udvid din viden om det særlige ved sygepleje til geriatriske patienter

Det særlige ved geriatriske patienter er, at de ikke kan afgrænses på enkelte diagnoser. Derfor kræver det også noget særligt af dig, når du er sygeplejerske på en geriatrisk afdeling. Du skal forstå og favne en gruppe af patienter, der ofte har flere sygdomme og påvirkede funktionsevne. På kurset får du underbygget din viden om nogle af de tilstande, som ofte går igen hos geriatriske patienter.  

Opkvalificér dine samarbejdsevner 

Når du arbejder i geriatri, indgår du tit i tværprofessionelt samarbejde med andre faggrupper, og du har ofte patienter med forløb, der går på tværs af sektorer. 

Det geriatriske specialekursus giver dig et indblik i andre faggruppers arbejde og faglighed. På den måde får I en gensidig forståelse for hinanden, hvilket styrker samarbejdet imellem jer på tværs af professioner og sektorer. ​​​​"Jeg er blevet mere opmærksom på, at sygepleje skal være individuel og tilpasset den enkelte patients behov og ressourcer.​"
Dilek Dul, Sygeplejerske, Geriatrisk Afdeling, Glostrup hospital

​Målgruppe

Sygeplejersker med kontakt til komplekse ældre patienter. Du kan fx være ansat i geriatrien eller et andet internt medicinsk speciale. 

Kursets form og indhold

Undervisningen er en blanding af teori og øvelser med cases.

Du får dybdegående viden om de særlige forhold, du kan møde hos geriatriske patienter. Fx:

  • Delir
  • Kognitive svigt
  • Fysiske evner.

På kurset lærer du også om værdier, principper og rammer for pleje af geriatriske patienter samt patientforløb og udskrivelse.

Kursets varighed

6 dage.

Pris 

Kurset koster fra 1.600 til 3.360 kroner. 

Læs mere om kurset


Sådan søger du 

I​nden du tilmelder dig, skal din leder godkende din deltagelse i kurset. Del evt. tilmeldingslinket, så din leder kan læse kursusbeskrivelsen.​​​

Tilmelding for ansatte på hospitaler

Tilmeld dig k​urset på Kursusportalen ​​​

Tilmelding for ansatte i kommuner eller andre regioner

Relaterede uddannelser og kurser

Læs om gruppeforløbet om eksistentielle samtaler i sundhedsvæsenet

Læs om kurset i at håndtere kritiske og komplekse p​atientforløb​​

Tag en specialuddannelse

Hvis du har lyst til at specialisere dig yderligere, kan du tage andre efteruddannelser eller specialuddannelser. 

Der findes 7 specialuddannelser til sygeplejersker, som du har mulighed for at søge, når du har mellem 1 1/2 og 3 års erfaring. 

3 af specialuddannelserne varetages af Region Hovedstaden:

Læs om specialuddannelse​ i anæstesiologisk sygepleje

Læs om specialuddannelse i intensiv sygepleje

Læs om specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje​

Andre specialuddannelser inden for sygepleje:

  • Specialuddannelse i kræft sygepleje
  • Specialuddannelse i borgernær sygepleje
  • Specialuddannelse i infektionshygiejne
  • Specialuddannelse til sundhedsplejerske

Læs om alle specialuddannelserne på UddannelsesGuidens hjemmeside

Redaktør