​​​​​​​​

Efteruddannelse til erfarne opvågningssygeplejersker

​Få den nyeste evidensbaserede viden indenfor det perioperative felt. Efteruddannelsen er til sygeplejersker på opvågnings- og dagkirurgiske afsnit med mindst 2 års erfaring. ​​Den komplekse opvågningspatient kræver høj faglighed

I dit arbejde som opvågningssygeplejerske vil du møde opvågningspatienter med komplekse udfordringer i korte og komprimerede perioperative forløb. 

Kompleksiteten i det perioperative forløb er i dag stigende og dækker både optimering af den præoperative patient og den postoperative sygepleje. Patienter og pårørende anses som aktive medspillere, der inddrages i beslutninger og den videre plan. 

Din rolle som opvågningssygeplejerske kræver af dig, at du har en høj faglige viden og de rette sygeplejefaglige kompetencer inden for pleje og behandling, tværprofessionelt samarbejde, kommunikation og patientsikkerhed.

Få den nyeste viden om perioperative sygepleje​

Med efteruddannelsen får du mulighed for at fordybe dig i nyeste viden og udvikle dine kompetencer inden for den perioperative sygepleje gennem teoretisk undervisning, praksisøvelser samt kvalitetsudvikling i praksis. 

Efteruddannelsen stiller skarpt på den komplekse pleje- og behandling til opvågningspatienten med fokus på at udvikle og styrke dine kompetencer inden for emnerne:

 • Kirurgi, herunder stressrespons, diabetes, kvalme og urinretention
 • Patientsikkerhed, teamsamarbejde og lejringsskader
 • Defusing, debriefing og konflikthåndtering
 • ​Cirkulation, shockformer og væsketerapi​
 • Kommunikation og vejledning
 • Respiration og luftveje​
 • Delirium i opvågning
 • Kvalitetsudvikling
 • Børn i opvågning​
 • Anæstesi
 • Smerter.​​
"Jeg blevet mere bevidst om, hvorvidt vores handlemønstre​ er evidensbaserede, eller om det blot er ting, vi gør, fordi vi ”plejer” at gøre det. Denne bevidsthed bruger jeg i min dagligdag fx i forhold til brugen af kvalmestillende medicin."
Karoline FKJ, opvågningssygeplejerske, Hvidovre Hospital​

Uddannelsen består af flere forskellige aktiviteter. Du undervises skiftevis i teori på Københavns Professionshøjskole, laver praktiske aktiviteter i klinisk praksis og udøver simulationstræning på Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES). 

Du har under hele uddannelsen tæt sparring og samarbejde med din vejleder i egen din klinik, hvor du arbejder med at få teorien i spil i forhold til konkrete patientsituationer

Teoretisk undervisning

Du får teoretisk undervisning​ i emner som fx 

 • ​​respiration og luftveje
 • cirkulation og Forkert stavet ordshockformer
 • patientsikkerhed og teamsamarbejde. 

Den teoretiske undervisning er delt op i flere undervisningsdage, der tilsammen udgør et diplommodul på 10 ETCS-point. 

Kliniske aktiviteter 

I tiden mellem de teoretiske undervisningsdage på Københavns Professionshøjskole får du praktisk kliniske læring på din egen afdeling. Her skal du bruge de teorier, du har lært ved hjælp af praksisbeskrivelser, kompetencekort, træning og Forkert stavet ordreflektionsøvelser​. Du planlægger og udfører denne del af uddannelse med hjælp fra din vejleder og din leder. 

Simulationstræning

I løbet af uddannelsen får du også simulationsbaseret undervisning.  Simulationstræningen foregår hjælp fra undervisere, medicinstuderende og livagtige dukker i hospitalslignende stuer, og er bygget op omkring cases fra den kliniske praksis. I det simulerede hospitalsmiljø træner du teamsamarbejde og kommunikation i små trygge hold, hvor der er plads til refleksion og sparring. 

Simulationstræningen tager udgangspunkt i de teoretiske emner, som du har gennemgået på Københavns Professionshøjskole. 

Prøver

I løbet af uddannelsen skal du gennemføre 2 prøver: 

 • Teoretisk synopsis på Københavns Professionshøjskole 
 • Afsluttende udviklingsprojekt i egen klinik med en fremlæggelse.​

Målgruppe

Du skal være ansat på et opvågnings- eller dagkirurgisk afsnit og have mindst have 2 års erfaring som sygeplejerske ​

Uddannelsens varighed

Efteruddannelsen starter hvert år i september og varer 15 måneder. 

Pris 

Efteruddannelsen koster i alt 28.100 kroner, som din afdeling får fra Region Hovedstaden. Beløbet fra Region Hovedstaden dækker også delvist for dit fravær på afdelingen .  ​

Læs mere om uddannelsen

Læs mere om efteruddannelse til opvågningssygeplejersker på KursusportalenSådan søger du 

Tal med din leder om dine muligheder for at tage uddannelsen

Sammen med din leder beslutter du, hvornår du kan starte på uddannelsen. 

Tilmelding

3 måneder inden uddannelsen starter, får din leder besked om, hvordan du kan tilmelde dig på Kursusportalen og på Itslearning via Københavns Professionshøjskole.  

Relaterede uddannelser og kurser

Læs om kurset i rationel medicinhåndtering

Redaktør