Ledelsesudvikling for grupper

Et ledergruppeforløb er et forløb for en funktionel ledergruppe, der arbejder sammen om at løse en fælles opgave. Forløbet specialdesignes til jer og de udfordringer I som gruppe skal arbejde med. 

​​​​​

Varighed: 00:50 Videoen er tekstet og kan derfor ses både med og uden lyd.

​For dig​ som er:
​Pris ​Varighed ​Form

​Leder - og for​ resten af din ledergruppe

​I 2023 er der 25% medfinansiering.​

​Fra få dage til længere forløb

​Skræddersyet til jeres behov

Formål og udbytte

Forløbet "Ledelsesudvikling for grupper" har som oftest et dobbelt formål. Forløbet har både fokus på, at I som ledergruppe løfter jeres fælles lede​lsesopgave og at I samtidig arbejder med udvikling af samspillet i gruppen. Forløbet kan fokuseres og designes afhængig af jeres behov. Derfor vil en indledende afklaring af formål med og processen for jeres forløb være en del af de indledende samtaler, I skal have med de konsulenter, der skal hjælpe jer. Det konkrete udbytte af forløbet afhænger derfor af de ønsker og mål, I som ledergruppe aftaler med konsulenterne. 

Forløbets indhold

Filosofien bag denne type udviklingsforløb for ledergrupper er, at ledergruppen er på arbejde i forhold til den konkrete kontekst. Der er derfor vide rammer for, hvad I kan arbejde med og det er ikke ualmindeligt, at ledergrupper er i udvikling sammen, når der fx er større forandringer, fusioner, samarbejdsudfordringer, ny strategi og implementering, forbedringsarbejde, ressource- og prioriteringsproblemer, m.v.

Et ledergruppeforløb kan være den rigtige løsning for jer, hvis I fx skal:

 • forstå jeres organisations behov og sammen blive klogere på den fælles ledelsesopgave
 • udarbejde ny strategi og/eller prioritere opgaver og indsatser for den kommende periode
 • koordinere roller og ansvar rundt om opgaverne
 • kvalificere jeres mødefora med afsæt i de fælles opgaver
 • optimere jeres ledelseskommunikation
 • blive bedre til at forstå gruppens dynamikker og samspil​

Bærende principper i forløbet

Konsulenternes tilgang til arbejdet med udvikling af jeres ledergrupper tager afsæt i fælles principper. De bærende principper i udviklingsarbejdet er:

 • At vi sammen forstår organisationen, situationen og udviklingsambitionen ordentligt, så vi kan levere et udviklingsforløb, der rammer "spot on". Forløbet skal i sin helhed opleves meningsfuldt og praksisnært.
 • At arbejde med rigtige ledelsesopgaver: Ledelsesudviklingen sker med afsæt i konkrete, vigtige og nærværende ledelsesudfordringer- og opgaver – både fælles og individuelle. Vi arbejder med de situationer, opgaver og udfordringer, som I aktuelt står overfor at skulle håndtere, og bringer dem ind på "træningsbanen". Vi drøfter, afstemmer og producerer læring om ledelse på baggrund af de aktuelle udfordringer og drøfter de vigtige mønsterbrud – individuelt og fælles.
 • Tæt på den enkelte leder: Udvikling sker, når vi går tæt på – både tæt på i arbejdsrelationen og opgaven. Vi går også tæt på personlige ressourcer og udviklingspotentialer, og vi vil udfordre og støtte den enkelte i at få taget de nødvendige udviklingsryk.
 • Nyeste og aktuelle viden om organisation og ledelse: Vi tager naturligvis udgangspunkt i de nyeste, forskningsbaserede metoder og træning, og i at anvende dem i praksis i jeres konkrete hverdag. Vi skifter typisk imellem indlæg, cases, refleksion og praktiske øvelser med en høj interaktion med og mellem deltagerne.
 • Forankring og fastholdelse sker i mellemrummene: Vi hjælper med at designe aktiviteter og processer, der sikrer, at viden, ny indsigt, læring og aftaler bliver omsat i praksis, i mellemrummene mellem de bærende aktiviteter i forløbet. Vi understøtter og udfordrer både den enkelte og den samlede ledelsesgruppe i at engagere sig til og holde sig selv og andre fast på aftaler i form af fælles aftaler og individuelle prøvehandlinger. Og vi anstrenger os for at stå der sammen med jer – også hvis det bliver svært.​

Forløbets omfang og ressourceforbrug

​​Afhængig af de udfordringer eller problemstillinger I skal arbejde med, kan forløbet være et kort og intensivt forløb over nogle dage, men forløbet kan også strække sig over en længere periode. Forløbet planlægges så tæt på jeres hverdag som muligt, og tager altid udgangspunkt i en konkret opgave, som I skal lykkes med sammen. Erfaringen er, at udviklingsarbejdet kræver kapacitet, og derfor er det vigtigt i forhold til udbytte af forløbet, at I er fælles om at prioritere indsatsen.  

Hvem kan deltage?

Forløbet er kun for ledergrupper og involverer altid ledere på flere ledelsesniveauer. I er fx en ledergruppe på 2-40 personer i en afdeling, der skal lykkes med at få jeres afdeling til at fungere, eller også er I en ledergruppe på tværs af organisationen, der deler ansvar for en fælles opgave.

Har du spørgsmål til "Ledelsesudvikling for grupper", kan du kontakte chefkonsulent Karen Poder Pedersen eller chefkonsulent Lotte Colberg Olsen. 

Tilmelding

Ønsker I at tilmelde jer udviklingsforløbet, skal I sende en motiveret ansøgning til jeres lokale programkoordinator. Ansøgningen udfyldes i Word og sendes via mail til den lokale programkoordinator. Ansøgninger kan sendes hele året​.

Motiveret ansøgning til Ledelsesudvikling for grupper 

Find din lokale programkoordinator

Underviser/tovholder

På forløbet vil I møde en intern konsulent fra regionen, der er med til at planlægge og gennemføre forløbet. Derudover kan der tilknyttes en ekstern konsulent fra et af regionens samarbejdende konsulenthuse​.

Billedet viser de forskellige konsulenthuse, der kan tilknyttes forløbet. Det drejer sig om Mannaz, Valcon, Professionshøjskolen Metropol, Is it a Bird, Copenhagen Healthcare Cluster, Lead Agency, Delendorff, Summit Consulting, PA Consulting, Implement Consulting Group, University of Birmingham, Mobilize, Copenhagen Coaching Center.  ​

 Kontakt

​Spørgsmål om indholdet?

Lotte Colberg Olsen
Chefkonsulent
tlf. 2934 1555 
Skriv til Lotte Colberg Olsen (undlad at sende fortrolige eller følsomme oplysninger)

Karen Poder Pedersen
Chefkonsulent
tlf. 3866 9925
Skriv til Karen Poder Pedersen (undlad at sende fortrolige eller følsomme oplysninger)

​Spørgsmål om tilmelding?

Kontakt din lokale programkoordinator

 Datoer

​Tidsplan aftales med den enkelte ledergruppe.

Redaktør