Sygeplejerske

Som sygeplejerske i Region Hovedstaden sørger du for, at patienterne får den ordinerede behandling, pleje og medicin, og du varetager en vigtig kontakt til patienten og de pårørende.

​​​​​​​

Sygeplejerskens opgaver

​Hverdagen består af mange forskellige opgaver; fx observation af patienters symptomer og reaktioner på behandling, at bistå ved operationer, føre journaler i tæt samarbejde med hospitalets andre faggrupper især læger og social- og sundhedsassistenter, men også fx lægesekretærer, portører, ergo- og fysioterapeuter.

Central rolle​ for patienten

Du har mulighed for at arbejde med pleje af mange forskellige patienttyper både voksne og børn; fra den svækkede ældre medicinske patient med lungebesvær, den ny-opererede patient, der skal hurtigt hjem, den svært traumatiserede, der indlægges efter en færdselsulykke, eller den ambulante kronisksyge, der jævnligt møder op til undersøgelse eller behandling. Fælles for dem er, at din rolle er helt central for borgeren eller patienten.

Udda​​nnelsen​

Sygeplejerskeuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KOT), og studiet er SU-berettiget.

Job og vi​​dereud​dannelse

Der er gode muligheder for at få et arbejde som nyuddannet sygeplejerske, da ledigheden er lav. Sygeplejersker kan avancere til lederstillinger som fx afdelings- eller oversygeplejerske. Andre specialiserer sig fx til sundhedsplejerske eller specialsygeplejerske, tager en kandidat i sygepleje eller en diplom- eller masteruddannelse.

Læs mere om sygeplejerskeuddannelsen på Uddannelsesguiden​ ​

Læs mere om at være sygeplejerske i Region Hovedstaden her​

Redaktør