Radiograf

Som radiograf udfører du almindelige røntgenundersøgelser samt mere komplekse undersøgelser og behandlinger som CT-, MR-, og ultralydsscanning, gennemlysning, nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

​​​​​​​

Radiografens o​​pgaver

​De billeddiagnostiske undersøgelser kan være røntgen af brækkede arme og ben, CT-scanninger af hjernen ved mistanke om blodprop ellert MR-scanninger af cancerpatienter for at få viden om udbredelse eller resultat af behandlingstiltag. Dine billeder skal gøre lægen i stand til at udelukke, nå nærmere på eller stille en diagnose. Derudover kræver arbejdet som radiograf, at du kommer fysisk tæt på patienterne, kan vise dem respekt og er parat til a​t yde dem den nødvendige omsorg.  

Uddannel​​sen

Radiografuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.

Job og videreuddannelse

Jobmulighederne er gode, da der er mangel på radiografer. Der er også flere muligheder for videreuddannelse.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Redaktør