Bioanalytiker

Som bioanalytiker på et hospital arbejder du med analyser bl.a. af blod og vævsprøver. Afhængigt af dit speciale kan arbejdet veksle mellem patientundersøgelser og analyse af prøver i et laboratorie uden patientkontakt. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sp​​ecialer

Uddannelsen er en generalistuddannelse med flere forskellige specialer. Afhængigt af dit speciale kan du have direkte patientkontakt, som fx ved blodprøvetagning, eller næsten udelukkende arbejde med analyse af prøver i et laboratorie. Specialerne i Region Hovedstaden er klinisk mikrobiologi, patologisk anatomi, klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin samt klinisk neurofysiologi.

Udda​nnelsen

Bioanalytikeruddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.

Læs mere på Københavns Professionshøjskole​

Job og vide​​reuddannelse

Der er mangel på bioanalytikere i hele Danmark, og der er efter endt uddannelse gode muligheder for videreuddannelse fx på en diplom-, master- eller kandidatuddannelse.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Redaktør