Sundhed og omsorg

Her finder du korte beskrivelser af erhvervsuddannelser inden for sundheds- og omsorgsområdet. På nogen uddannelser skal du selv søge praktikplads, mens det for andre uddannelser er uddannelsesstedet der sørger for elev- og praktikpladserne. Praktikpladser slås op på jobsiderne. Før du søger en praktikplads, skal du opfylde uddannelsens adgangskrav og/eller bestå grundforløbet. Har du en praktikaftale, får du løn under uddannelsen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Social og sundheds​​assistent​

Som social- og sundhedsassistent udfører du opgaver indenfor omsorg, rehabilitering og grundlæggende sygepleje. Du trives med at komme helt tæt på patienter og borgere, som du hjælper med personlig pleje og beskæftigelsesaktiviteter. Du arbejder både selvstændigt og i nært samarbejd​e med fx sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter. 

Arbejdssteder og videreuddannelse

Som social- og sundhedsassistenten er du typisk ansat på hospital, på plejehjem og dagcentre samt indenfor handicapområdet eller i psykiatrien. Du har mulighed for at videreuddanne dig til fx sygeplejerske eller ergoterapeut. 
​Læs mere om​​ sosu-uddannelsen i Region Hovedstaden​​​ 
Læs mere om sosu-uddannelsen på uddannelsesguiden.dk

Pædagogisk assistent

Som pædagogisk assistent udfører du praktisk pædagogisk arbejde i dag- og døgninstitutioner, skoler og andre pædagogiske tilbud til børn, unge, voksne og fysisk/psykisk handicappede. Du arbejder med at skab​e udviklende lege og aktiviteter, yder omsorg og støtte bl.a. hjælp til personlig pleje. Under uddannelsen lærer du om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære, og om konflikthåndtering. Du har mulighed for at videreuddanne dig til fx pædagog eller socialrådgiver.
Læs mere om den pædagogiske assistentuddannelse på uddannelsesguiden.dk

Audiologiassistent / Hospitalsteknisk assistent

Hospitalstekniske assistenter måler høreevnen hos patienter. På uddannelsen lærer du om ørets opbygning og at bruge teknisk måleudstyr. Praktikpladsen skal du selv søge hos fx øre-næse-halslæger, på audiologiske afdelinger, øreafdelinger eller private høreklinikker. 
Læs mere om hospitalsteknisk assistentuddannelsen på uddannelsesguiden.dk 

Ambulanceassistent/redder

Som redder rykker du ud, når mennesker eller dyr kommer til skade, og du sikrer bygninger ved brande og ulykker. Arbejdet kan være farligt, og du arbejder ofte under tidspres og i psykisk belastende situationer. Praktikpladsen søges hos Brandvæsenet, Falck eller Responce. Uddannelsen er lønnet og tager 2,7 år. 
Læs mere om ambulanceredderuddannelsen uddannelsesguiden.dk 

 Kontakt

Redaktør