Sundhed og omsorg

Her finder du korte beskrivelser af erhvervsuddannelser inden for sundheds- og omsorgsområdet. På nogen uddannelser skal du selv søge praktikplads, mens det for andre uddannelser er uddannelsesstedet der sørger for elev- og praktikpladserne. Praktikpladser slås op på jobsiderne. Før du søger en praktikplads, skal du opfylde uddannelsens adgangskrav og/eller bestå grundforløbet. Har du en praktikaftale, får du løn under uddannelsen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Social og sundheds​​assistent​

Som social- og sundhedsassistent udfører du opgaver indenfor omsorg, rehabilitering og grundlæggende sygepleje. Du trives med at komme helt tæt på patienter og borgere, som du hjælper med personlig pleje og beskæftigelsesaktiviteter. Du arbejder både selvstændigt og i nært samarbejd​e med fx sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Som social- og sundhedsassistent er du typisk ansat på hospital, på plejehjem og dagcentre samt indenfor handicapområdet eller i psykiatrien. Du har mulighed for at videreuddanne dig indenfor dit fag via Akademiuddannelser eller via bacheloruddannelse til fx sygeplejerske eller ergoterapeut. 

​Læs mere om​​ sosu-uddannelsen i Region Hovedstaden​​​ 
Læs mere om sosu-uddannelsen på uddannelsesguiden.dk

Pædagogisk assistent

Som pædagogisk assistent udfører du praktisk pædagogisk arbejde i dag- og døgninstitutioner, skoler og andre pædagogiske tilbud til børn, unge, voksne og fysisk/psykisk handicappede. Du arbejder med at skab​e udviklende lege og aktiviteter, yder omsorg og støtte bl.a. hjælp til personlig pleje. Under uddannelsen lærer du om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære, og om konflikthåndtering. Du har mulighed for at videreuddanne dig til fx pædagog eller socialrådgiver.
Læs mere om den pædagogiske assistentuddannelse på uddannelsesguiden.dk

​Audiologiassistent / Hospitalsteknisk assistent

Hospitalstekniske assistenter måler høreevnen hos patienter. På uddannelsen lærer du om ørets opbygning og at bruge teknisk måleudstyr. Praktikpladsen skal du selv søge hos fx øre-næse-halslæger, på audiologiske afdelinger, øreafdelinger eller private høreklinikker. 
Læs mere om hospitalsteknisk assistentuddannelsen på uddannelsesguiden.dk 

Ambulancebehandler

En ambulancebehandler rykker ud, når mennesker kommer til skade. På uddannelsen træner du mange forskellige typer af nødhjælp. Som ambulancebehandler rykker du ud ved ulykker eller sygdom og hjælper mennesker, der har brug for redning eller akut behandling. På uddannelsen lærer du at udføre redningsarbejde og behandling på ulykkesstedet og i ambulancen. Du lærer også at transportere syge eller tilskadekomne mennesker hurtigt og sikkert til hospitalet. Uddannelsen er lønnet og tager 3 år og 7 måneder + et grundforløb på 1 år.

Læs mere om ambulanceredderuddannelsen på uddannelsesguiden.dk 

Læs mere om ambulanceredderuddannelsen på ambulancebehandler.dk 

 Kontakt

​Spørgsmål til dit forløb?

Kontakt sektion for Grunduddannelse via sikker post, hvis din henvendelse indeholder personoplysninger.

Generelle spørgsmål om 

Social- og Sundhedsassistent

Malene Ricken
Specialkonsulent
Tlf.: 38 66 94 03​

Send en mail til malene.balle.ricken@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Line Sørensen 
Uddannelseskonsulent
Tlf.: 24 76 71 14 

 Send en mail til line.soerensen@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

​Pædagogisk assistent og Audiologiassistent

Lotte Gramkow Christensen
Uddannelseskonsulent
Tlf.: 38 66 99 84
Send en mail til lotte.gramkow.christensen@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Ambulancebehandler

​Line Sørensen 
Uddannelseskonsulent
Tlf.: 24 76 71 14 

 Send en mail til line.soerensen@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)Redaktør