Værelser og lejligheder

​Bispebjerg og Frederiksberg Hospital råder over i alt 64 værelser og 39 lejligheder.

​Retningslinjerne for hospitalets boligudlejning adskiller sig fra et alment boligselskab:

  1. Det primære formål med hospitalets boliger er, at kunne tilbyde fastansatte medarbejdere på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital en midlertidig bolig (kollegieværelse eller lejlighed) i en afgrænset periode.
  2. Det sekundære formål med hospitalets boliger er at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derfor tilbydes der også kollegieværelser til studerende indenfor studier, der kan resultere i en ansættelse som sygeplejefagligt personale på Bispebjerg og/eller Frederiksberg Hospital.

Boligerne bliver tilbudt til den person, som står øverst på ventelisten. Hvis vedkommende takker nej, går tilbuddet videre til nummer to på listen osv. Studerende tilbydes kun værelser og kan kun skrives op til disse.

Ansatte kan tilbydes både værelser og lejligheder, og skrives op til begge. Ansatte der bor på værelse kan også være skrevet op til lejligheder. Ansatte prioriteres over studerende, når der bliver en bolig ledig.

Det er ikke muligt at blive rykket op på listen, selv ved akut behov.

Lejligheder

Lejlighederne er beliggende på Hovmestervej nr. 3 og 7., Statholdervej nr. 3, 9 og 25., Slotsfogedvej 7, Charlotte Muncks vej nr. 1, 3, 13 og 32 og Tagensvej nr. 196. Lejlighederne har forskellig størrelse fra 1 til 5 værelser. De fleste har 2 værelser.

Værelser

Værelserne på BBH befinder sig i portnerboliger og på Charlotte Muncks Vej nr. 3. Værelserne på FRH ligger i bygning 18. 

Kontrakt

Lejligheder: For fastansatte ved BFH tegnes lejekontrakten for 2 år, og der er ikke mulighed for forlængelse. Såfremt den arbejdsmæssige tilknytning til hospitalet ophører, ophører lejekontrakten og/eller opskrivningen på ventelisten også.

Værelser: For studerende eller ansatte ved BFH tegnes lejekontrakten for 3 år, med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år (altså 5 år i alt). Såfremt studiet afsluttes, ophører lejekontrakten og/eller opskrivningen på ventelisten også, medmindre der kan fremvises en ansættelseskontrakt ved Bispebjerg og/eller Frederiksberg Hospital i umiddelbar forlængelse af studiets afslutning.
Der er 3 måneders opsigelse på lejligheder og 1 måneds opsigelse på værelser. Opsigelsen er gældende fra udgangen af den måned hvor lejemålet opsiges. Denne periode er bindende, såfremt det ikke er muligt at udleje lejligheden/værelset indenfor perioden. Lejer skal fraflytte boligen 10 dage før kontraktudløb.

Venteliste

Sammen med ansøgningsblanketten bedes alle ansøgere fremsende enten Dokumentation for Studieaktivitet (fra studiekontoret) eller ansættelsesbrev samt seneste lønseddel som bevis for, at de er berettiget til at stå på ventelisten. Når man står på ventelisten, kan der løbende blive stillet krav om at kunne fremvise et af de ovenstående.

Såfremt studiet afsluttes eller den arbejdsmæssige tilknytning til hospitalet ophører, vil man blive slettet fra ventelisten.

Det er ikke muligt at stå i bero på ventelisten, du kan sige nej til 2 boligtilbud og 3. gang, bliver du slettet fra listen. Derefter har du mulighed for at skrive dig op på ventelisten igen på lige fod med andre nye ansøgere.

Det er tilladt som ansat at blive stående på venteliste til en lejlighed, hvis man lejer et værelse gennem BFH. Derimod er det ikke tilladt at stå på venteliste til lejlighed, hvis man allerede lejer en lejlighed gennem BFH.

Det er ikke muligt at skrive sig op på ventelisten igen, efter fraflytning af en lejlighed.

Det er ikke tilladt at fremleje værelset eller værelser i en lejlighed ud.

Det er vigtigt at boligadministrationen får besked om ændringer af tilknytning til hospitalet samt om ændringer i kontaktoplysninger mm.

Boligtilbud vil udelukkende blive fremsendt på mail, og hvis der ikke svares inden for den givne tidsfrist, vil det automatisk blive noteret som et nej. Det er ansøgerens eget ansvar at holde boligadministrationen opdateret med korrekte kontaktoplysninger og tjekke sin e-mail regelmæssigt.

Opskrivning på venteliste

  1. Udfyld ansøgningsskemaet. Blanketten finder du i højre kolonne her på siden.
  2. Send din ansøgning samt ansættelses- eller studiedokumentation med Digital Post via borger.dk (login med Nemid)
  3. Bekræftelse. Du modtager en bekræftelse fra os inden for ti hverdage.

Ventelisten er pr. 05.10.2021

  • Værelser: 5 ansøgere
  • 1-værelses lejligheder: 22 ansøgere
  • 2-værelses lejligheder: 39 ansøgere
  • 3/4-værelses lejligheder: 28 ansøgere
  • 5-værelses lejligheder: 8 ansøgere
Redaktør