Region Hovedstadens Ledelsesudvikling - mere ledelse, mindre styring

Består af en bred vifte af otte - meget forskellige - aktiviteter.  Der er noget for de fleste - lige fra dig, der overvejer ledelse, til de mest erfarne ledere. Målgruppen er således alle regionens ledere samt medarbejdere, der praktiserer lederskab.

​​​​

Ledelsesopgaven er vigti​g – og vi klæder dig på til opgaven

Fælles for tilbuddene om ledelsesudvikling er, at de i høj grad tager afsæt i den enkelte leders daglige udfordringer og organisation. Derfor kan du som deltager forvente, at du vil få rigtig meget læring med hjem - samtidig med, at der også vil være forventninger til dig.

Det overordnede design

Aktivitetsforløbene kan overordnet inddeles i tre spor, som kan tilpasses til både den enkelte leders behov, gruppers behov eller organisationens behov for ledelsesudvikling.

"Ledelsesudvikling for den enkelte": Aktiviteter målrettet den enkelte leders behov for ledelsesudvikling eller udfordring.

"Ledelsesudvikling for grupper": Aktiviteter målrettet grupper af leders behov for ledelsesudvikling eller udfordringer.

"Ledelsesudvikling for alle": Aktiviteter målrettet hele eller større dele af organisationen, når regionen har brug for at løfte en fælles udfordring eller et fælles behov for ledelsesudvikling.

Læs mere om baggrunden for Region Hovedstadens Ledelsesudvikling – mere ledelse, mindre styring

Vi tilbyder følgende ledelsesudviklingsforløb

  • Lederafklaring
  • Ledelse af medarbejdere for nye ledere
  • Selvdesignet ledelsesudvikling
  • Master of Public Governance
  • Ledernetværk
  • Ledelse af funktioner
  • Ledelsesudvikling for grupper
  • Fælles regional ledelsesudvikling – når alle er udfordret

Se et grafisk overblik over alle aktivitetsforløbene 

Introdu​ktion for nye ledere

Når du ansættes i din første lederstilling i Region Hovedstaden, inviteres du til at deltage i en temadag, hvor du vil møde koncerndirektionen og andre ledere og få uddybet dit kendskab til den større helhed, du bliver en del af, i regionen. Du får indsigt i, hvor Region Hovedstaden er på vej hen, og hvad der forventes af dig som leder.

Redaktør