​​​​

Karriereveje for forskere og specialister

​​Forskere og specialister kan finde klare svar på spørgsmål om stillingsstruktur, trin og titler i denne vejledning.

​Det skal være mere attraktivt for forskere at arbejde på hospitalerne. Derfor har regionen indført en stillingsstruktur, der gør karrieren mere synlig, overskuelig og retfærdig. Her på hospitalet har vi endda valgt at udvide strukturen til også at omfatte specialister.

Både for forskere og specialister

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er der en stor gruppe af højt specialiserede specialister. De ser dog ikke sig selv som forskere, og derfor er den nye stillingsstruktur blevet udvidet, så den indeholder to karriereveje - én for forskere og én for specialister. 

- Vi ønsker at synliggøre de mange muligheder. Både for dem, som ønsker en forskerkarriere, og for alle vores specialister, som ikke ønsker at gå dén vej, men typisk bidrager til højt avanceret forskning, innovation og udvikling. De to karriereveje er ligeværdige, siger lægefaglig vicedirektør Kirsten Wisborg, der har stået i spidsen for gruppen bag vejledningen, og fortsætter:

- Vi er ambitiøse, når det gælder forskning og innovation. For at opnå høj kvalitet er det vigtigt, at vi kan rekruttere og fastholde de mest kompetente medarbejdere. Det baner de nye klare rammer vej for, siger hun.​

Lettere at se sit karriereforløb

I de nye regler er der fx indført et ekstra niveau i karrierevejen for forskere mellem post.doc og seniorforsker, da der tidligere var et stort spring mellem disse trin. Med det nye trin kan forskerne lettere se deres karriereforløb.

De nye karriereveje lægger sig tæt op ad universitetets kriterier, så det er nemmere at sammenligne og sikre et mere retfærdigt system.

I vejledningen står der, hvilke kvalifikationer man forventes at have indenfor de forskellige stillingskategorier. Sidder man f.eks. i en stilling som specialist eller post.doc., giver dokumentet et overblik over, hvilke kvalifikationer der skal til for at nå næste karrieretrin. ​Redaktør