Sundhedsadministrativ koordinator - praktik

​Når du uddanner dig til sundhedsadministrativ koordinator, skal du i praktik. Her lærer du fx at koordinere og planlægge patientforløb samt at arbejde med administration i sundhedsvæsenet.

​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​I din praktik omsætter du teori til praksis 

Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator er en kombination af undervisning på dit uddannelsessted og 2 perioder i praktik på hospitaler i Region Hovedstaden. Det er dit uddannelsessted, der finder en praktikplads til dig.

Da du er i praktik i i alt 28 uger af uddannelsen, betyder det, at du får meget praktisk træning i at arbejde med patienter og sundhedsprofessionelt personale. Og du får god mulighed for at bruge dine koordinerende evner til at få patientforløb og den administrative hverdag til at gå op. Det giver dig særligt gode læringsbetingelser, når du får lov til at bruge din teori i praksis. 

I din praktik lærer du fx at: 

  • lave administrative opgaver fx udarbejdelse af dagsordener, beslutningsoplæg og referater
  • lave kvalitets- og udviklingsarbejde fx med fokus på patientsikkerhed og sikre arbejdsgange 
  • have kontakt med patienter under deres forløb på hospitalet
  • udføre administrativ koordination af patientforløb 
  • samarbejde med tværprofessionelle kolleger 
  • lave journalbehandling.​

Du udfører opgaverne under vejledning fra erfarne kolleger og vejledere. 

Varighed af praktikforløbene

Du skal i praktik 2 gange i løbet af din uddannelse. Din første praktikperiode er under 1. semester og varer 10 uger, din anden praktikperiode er under 2. semester og varer 18 uger. Din praktik er på 37 timer om ugen.  

​​​
 Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2½ år.

Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KOT), og studiet er SU-berettiget.​

Læs mere om uddannelsen på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside​

Lægesekretæruddannelsen bliver udfaset og erstattet af uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator. 

De administrative opgaver har ændret sig - der er brug for den sundhedsadministrative koordinatoruddannelse
En ledende lægesekretær, en oversygeplejerske og en overlæge fortæller, at lægesekretæruddannelsen ikke er fulgt med tiden. Hvor lægesekretærerne engang havde som opgave at skrive for lægen, har de nu en bredere vifte af arbejdsopgaver.
Derfor er den sundhedsadministrative uddannelse oprettet. Den er designet til at imødekomme de udfordringer, der ligger i fremtidens sundhedsvæsen.

De gamle lægesekretærer spiller stadig en vigtig rolle, da de skal lære fra sig. Sammen med de sundhedsadministrative koordinatorer skal løse opgaverne i sundhedsvæsenet  udvikle faget henover de næste mange år.​.​​
Varighed: 3.28 min.

De sundhedsadministrative og koordinerende kompetencer som hospitalerne har brug for

Uddannelsen til Sundhedsadministrativ koordinator er en ny erhvervsakademiuddannelse, der afløser lægesekretæruddannelsen. Den nye uddannelse skal sikre de rette sundhedsadministrative kompetencer i fremtidens samlede sundhedsvæsen. De første studerende startede på den nye uddannelse 1. september 2021 og er endnu ikke færdiguddannede.

Den sundhedsadministrative koordinator bliver en nøgleperson på afdelingen 

Når du er færdiguddannet som sundhedsadministrativ koordinator, kan du arbejde på et hospital i Region Hovedstaden. Her vil du have mange af de opgaver, som lægesekretærerne varetager i dag. 

Dit fokus som sundhedsadministrativ koordinator er på det hele patientforløb. Du hjælper og guider patienter, og du varetager hele flowet for patienternes forløb. Det er din opgave at skabe overblik og sammenhæng i de mange informationer, der vil være frem og tilbage under hele patientens forløb, også når det går på tværs af sektorer. Både det sundhedsprofessionelle personale samt patienter og pårørende vil få brug for dine koordinerende evner som en nøglefunktion for at få hverdagen til at gå op.  

Når du er sundhedsadministrativ koordinator, har du en bred kontaktflade. Du arbejder tæt sammen med lægesekretærer, sundhedsprofessionelle og øvrige faggrupper på tværs af sektorer, og du har dagligt kontakt med patienter, borgere og pårørende.

Den sundhedsadministrative koordinators særlige kompetencer

Som sundhedsadministrativ koordinator skal du have logisk sans og være struktureret for at kunne have det store overblik. Derudover skal du have digital forståelse. Det moderne sundhedsvæsen er i høj grad blevet digitalt, og du kommer til at arbejde med digitale og teknologiske opgaveløsninger som en naturlig del af din hverdag. 

Jobmuligheder som sundhedsadministrativ koordinator

Der vil være gode jobmuligheder for uddannede sundhedsadministrative koordinatorer fx på hospitalerne i Region Hovedstaden. 

Du kan altid se aktuelle ledige stillinger i Region Hovedstaden på regionens hjemmeside


Tag en diplom-, master eller kandidatuddannelse

Som sundhedsadministrative koordinator kan du videreuddanne dig ved at tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse.

Læs mere om dine fremtidsmuligheder på UddannelsesGuidens hjemmeside 

Få kompetenceudvikling som ansat sundhedsadministrativ koordinator i Region Hovedstaden

Når du er sundhedsadministrativ koordinator på et hospital i Region Hovedstaden, har du gode muligheder for hele tiden at dygtiggøre dig til dit fag og få indblik i nyeste evidensbaseret viden på området. Du kan både styrke dine personlige kompetencer, men du har også mulighed for teamtræning fx på tværs af faggrupper. 

Læs mere om dine muligheder for karriere og kompetenceudvikling i Region Hovedstaden 


 Spørgsmål om praktik i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden​
Center for HR og Uddannelse​​

Uddannelseskonsulent
Signe Torsbjerg Jørgensen​
Skriv til Signe Torsbjerg Jørgensen (Undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)


Redaktør