​​​FOTO: Sosu-assistentelev og vejleder i læringssituation.​​​​​

Elev eller lærling inden for sundhed og omsorg

​Læs om at være i oplæring i Region Hovedstaden, når du uddanner dig til social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent, audiologiassistent, neurofysiologiassistent eller ambulancebehandler.​

​På din oplæringsplads omsætter du teori til praksis

Som en del af din uddannelse inden for sundhed og omsorg skal du i oplæring. Perioden i oplæring er en vigtig del af uddannelsen. Her prøver du kræfter med arbejdspladsens daglige opgaver, og du kan se, hvordan teorien fra undervisningen kan bruges i praksis. Igennem forløbet får du løbende vejledning fra erfarne kolleger, undervisere og vejledere.​

Du har mulighed for at søge oplæringsplads eller læreplads på en af Region Hovedstadens mange arbejdspladser, det kan fx være på et hospital eller et bosted.​

Når du er i oplæringsforløb som social- og sundhedsassistentelev, arbejder du med patienter og borgere, der har brug for din pleje og omsorg. Du udfører sygeplejefaglige opgaver i samarbejde med andre faggrupper som fx sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Gennem oplæringsforløbet bliver du vejledt af en oplæringsvejleder.

Du skal søge oplæringsplads gennem en kommune. Tal evt. med dit uddannelsessted om, hvordan du skal søge elevplads. 

Når du er ansat som elev i en kommune, foregår en del af dit samlede oplæringsforløb på et hospital og i nogle tilfælde også i psykiatrien i Region Hovedstaden. 

Læs mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent på UddannelsesGuidens hjemmeside​


Når du er i lære som pædagogisk assistent på et bo- og dagtilbud i Region Hovedstaden, møder du børn og voksne med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser. 
Du indgår som en vigtig del af beboernes hverdag, og du er med til at lave aktiviteter, der kan bidrage til beboerne trivsel og daglige glæde. Du arbejder tæt sammen med andre faggrupper for at yde den bedste omsorg og pædagogiske støtte til beboerne.
Pædagogiske assistenter hjælper også med at få den praktiske del af hverdagen til at hænge sammen ved fx at lave mad, rydde op, gøre rent eller vaske tøj.

Læs mere om uddannelsen til pædagogisk assistent på UddannelsesGuidens hjemmeside

Find og søg ledige lærepladser via vores jobside​


Når du er i lære som audiologiassistent på en audiologisk afdeling på et hospital, arbejder du med patienter med høreproblemer. Du udfører undersøgelser og vurderer om patienten skal have høreapparat eller evt. skal undersøges yderligere. Du hjælper med at tage aftryk af øret og tilpasse høreapparatet til patienten, og bagefter lærer du patienten at bruge høreapparatet. 

Uddannelsen til audiologiassistent er et speciale under hospitalsteknikeruddannelsen. 

Læs mere om uddannelsen til audiologiassistent på UddannelsesG​​uidens hjemmeside​ 

Find og søg ledige lærepladser via vores jobside


Når du er i lære som neurofysiologiassistent arbejder du med at lave målinger af patienter med neurofysiologiske udfordringer som fx epilepsi, hjerneblødninger eller andre skader på nervesystemet. Dine arbejdsopgaver kan fx være at overvåge patienter med måleudstyr under operationer, måle sovende patienters søvnforstyrrelser samt at sikre, at udstyr og hjælpemidler er vedligeholdt og hygiejnisk i brug.

Uddannelsen til neurofysiologiassistent er et speciale under hospitalsteknikeruddannelsen. 

Læs mere om uddannelsen til neurofysiologiassistent på UddannelsesGuidens hjemmeside 

Find og søg ledige lærepladser via vores jobside


​​​

Når du er ambulancebehandlerelev, er du med, når teamet rykker ud til mennesker, der er kommet til skade. Du bruger de forskellige typer af nødhjælp, som du har lært om på uddannelsen og træner dine færdigheder i praksis. Du er med, når der udføres redningsarbejde og behandling på ulykkesstedet og i ambulancen, og du lærer at transportere syge eller tilskadekomne mennesker hurtigt og sikkert til hospitalet.

Du kommer også i oplæringsforløb på forskellige afdelinger på hospitalerne i Region Hovedstaden. Her lærer du forskellige specialer at kende og ser, hvordan andre faggrupper arbejder.    

Læs mere om krav for ansættelse, og søg oplæringsplads hos Akutberedskabet   

Læs mere om krav for ansættelse, og søg oplæringsplads hos Falck​

Læs mere om uddannelsen til ambulancebehandler på UddannelsesGuidens hjemmeside​Redaktør