​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Idrætskirurgisk Enhed M51

​Idrætskirurgisk enhed for patienter med idrætskirurgiske og sportstraumatologiske lidelser.

Redaktør