​​

Om Giftlinjen

​Giftlinjen er en del af Sundhedsvæsnet og er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor alle kan få direkte råd og hjælp i tilfælde af forgiftning. 
Sygeplejersker, der er særligt uddannede inden for forgiftning, sidder klar ved telefonerne døgnet rundt. 
Der er en læger fra Farmakologisk, Arbejdsmedicinsk og Anæstesiologisk Afdeling tilknyttet. 
​​Da vi er en del af sundhedsvæsenet, vil vi gerne have dit navn, cpr-nummer og telefonnummer, som du bedes oplyse når du ringer. Vi bruger det til registrering af dit opkald. Alle opkaldene bliver optaget til dokumentation af rådgivningen.

​Særlig linje for sundhedsfagligt personale

Giftlinjen rådgiver også læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale om behandling af forgiftninger. Deres spørgsmål er ofte af en anden karakter end borgernes, og derfor har giftlinjen oprettet et særligt telefonnummer til sundhedsfagligt personale. Dette nummer må kun bruges af fagfolk, som kan se det ved at logge på sundhed.dk

Forebyggelse og forskning

Giftlinjens viden om forgiftninger udnyttes til at identificere farlige produkter og situationer, som indebærer en særlig risiko for forgiftning. Når det sker, tager Giftlinjen kontakt til forhandlere eller myndigheder med ansvar på området.

Andre væsentlige opgaver for Giftlinjen er forskning og udvikling indenfor forgiftningsområdet (klinisk toksikologi), undervisning, bidrag til beredskabet overfor forgiftningskatastrofer og rådgivning af myndigheder.

Giftlinjens samarbejdspartnere

Giftlinjen dækker hele Danmark, Færøerne, Grønland og danske skibe. Vi samarbejder med en lang række organisationer, bl.a.:

  • Arbejdstilsynet
  • Beredskabsstyrelsen
  • Brancheforeningen SPT
  • Danmarks Apotekerforening
  • Danske Regioner
  • Forbrugerrådet
  • Lægemiddelstyrelsen
  • Miljøstyrelsen
  • Procesindustriens Brancheforening
  • Sundhedsstyrelsen
Giftlinjen samarbejder med forgiftningsrådgivninger i andre europæiske lande og USA. Vi har et særlig tæt samarbejde med giftinformationerne i de øvrige nordiske lande, som bl.a. har udmøntet sig i årlige møder og regelmæssige kurser i klinisk toksikologi for skandinaviske læger.

Redaktør