Vejsalt

​Metrologerne lover kommende vintervejr. Derfor vil vi advare om indtag af vejsalt.

Vejsalt


Beskrivelse

​Mere end 90 % af vejsalt indeholder Natriumchlorid (salt). Saltet er > 95%.  Der er tilsat et antiklumpnings middel. Det tilsatte antiklumpnings middel i sig selv, medfører ingen forgiftning ved indtag. Det er udelukkende saltet.

Risiko

Akut forgiftning ses typisk efter enkeltindtagelse hos børn.

En teske salt svarer til 6-7 gram/ 5 ml.

Symptomer

Kvalme, opkastning, diarre, tørst, sløvhed, hovedpine, svimmelhed, desorientering.

Behandling

Ved indtag: Giv altid 1/2-1 glas vand at drikke 

Øjen udsættelse: Skyl grundigt med vand i mindst 5 minutter

Kontakt Giftlinjen 82121212 for risiko vurdering


Redaktør