Kirsebærsten


Knusning af kirsebær sten kan indebære risiko for forgiftning.


​Beskrivelse

Giftlinjen har haft flere henvendelser, hvor man har knust kirsebær sten i forbindelse med at fremstilling af saft eller brug af slow juicer.

Kirsebær sten indeholder lille mængde af amygdalin. Vi gør opmærksom på, at stenene skal knuses og indtages, før der er tale om risiko for forgiftning. 

Sten der sluges hele udgør ingen risiko for forgiftning.

Symptomer 

½ -2 timer efter indtag kan der ses opkastning, hjertebanken, alment utilpashed

Behandling

For risikovurdering kontakt giftlinjen 82 12 12 12

Redaktør