Husholdningsprodukter

​I hjemmet er der mange ting der frister børnene. 

Vi voksne kan være slemme til at hælde en rest på sodavndsflasker eller hælde noget i et glas på bordet.

Håndopvaskemiddel


Beskrivelse

Almindelig håndopvaskemiddel er i reglen ufarligt. 

Indeholder an- og nonioniske tensider.

Symptomer

Kvalme, opkastning, da produktet er lokalirriterende

Behandling

Giv væske gerne mælk til fortynding.

Hvis produkt er kommet i øjnene. Skyl med blød lunken vandstråle i 10-15 min


Opvasketabs


Beskrivelse

Produkter beregnet til husholdningsbrug er oftest slimhindeirriterende (indeholder di-silikat og karbonater). Ældre produkter kan indeholder metasilikat, som kan være ætsende.

Symptomer

Opkastning, Synkebesvær, Savlen

Behandling

Ved indtagelse: skyl munden og drik mælk eller vand- Fremkald ikke opkastning.

Kontakt Giftlinjen 82121212 for risikovurdering. Altid ved indtag der indeholder metasilikat.

Afspændingsmiddel

Beskrivelse

Indeholder typisk fedtalkoholalkoxylat, natriumkumensulfonat og citronsyre, men kan også indeholde andre indholdsstoffer.

Produkterne er som oftest lokalirriterende

Symptomer

Mavesmerter, kvalme, opkastning

Behandling

Ved indtagelse: skyl munden og drik mælk eller vand. Fremkald ikke opkastning.

Kontakt Giftlinjen 82121212 for risikovurdering.

Toiletblok


WC toiletblok indeholder som oftest sæbe og parfume, som begge er lokalirriterende.

Behandling

Rens mund og giv mælk at drikke

Vaskepulver og flydende tøjvaskemidler


Flydende vaskemidler, vaskepulver, vaskepuder, Liquidtabs

Beskrivelse

Alle tøjvaskemidler er lokalirriterende på slimhinderne. Små mængder er i reglen ufarlige.

Obs Liquidtabs/ vaskepuder er kraftigt lokalirriterende. Produkter købt i udlandet kan være ætsende

Symptomer

Synkebesvær, savlen

Behandling

Ved indtag giv noget at drikke.

Ved indtag af vaskepuder samt ved symptomer, kontakt Giftlinjen 82121212

 Redaktør