Grill,Tændvæske og Optændingsblokke

​Grillsæsonen nærmer sig. Indtag af tændvæske kan medføre forgiftnig.

Kontakt Giftlinjen 82121212 for risikovurdering, hvis uheldet er ude.

Tennvæske kan føre til alvorlig forgiftning

Optændingsvæske:

​​Lampeolie, petroleumsprodukter 

Symptomer:

​Ved indtag

Symptomer afhænger af mængde . Selv ved lille indtag er der risiko for lungepåvirkning. Indtag af større mængder kan medføre kvalme, opkast, hoste, åndedrætsbesvær, sløvhed og bevidsthedspåvirkning

Øjne​​

​Kan medføre rødme, irritation og smerter. Skyl med vand min 10 min, Ved fortsatte gener herefter kontakt læge

Hudkontakt

Affedter og udtørrer huden.  Ved hudkontakt vask grundigt med vand og sæbe


Forholdsregler:

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Giv nogle skefulde væske. Der er stor risiko for at lampeolien kommer i lungerne da den er letflydende. I lungerne kan der opstå kemisk lungebetændelse, med alvorlige symptomer. Søg læge /skadestuen, hvis barnet kaster op, får hoste, feber eller bliver sløvt i løbet af 4 - 6 timer efter indtagelsen, eller hvis den indtagne mængde er over én slurk.
Ved indtag kontakt Giftlinjen 82121212 for risikovurdering

​​​Optændingsblokke:

Indeholder oftest faste og halvflydende parrafiner. Indtag indebærer sjældent risiko for fotgiftning, kan evt. give diarre.

Ved indtag: ​Væske til fortynding
Redaktør