Frostvæske - et giftigt produkt

 ​Frostvæske indeholder ofte Ethylenglykol. Ethylenglykol er potentielt meget giftigt. Selv en lille slurk frostvæske kan medføre forgiftning. Hvis der er indtaget frostvæske kontakt Giftlinjen 82121212  for risiko vurdering.

​Symptomer

Ved indtag

Ofte vil symptomer være beruselse som ses tidligt i forløbet, desuden  kvalme opkastning og kramper.

Øjne

Får man frostvæske i øjnene kan sy​mptomerne være rødme svie og smerte.

Forholdsregler

Ved indtag: Giv væske til fortynding. Kontakt altid Giftlinjen 82121212

Øjne: Skyl straks med blød lunken vandstråle, ved vedvarende gener kontakt læge

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Altid i originalemballage og så vidt muligt i aflåst skab.


Redaktør