Afløbsrens

​Giftlinjen oplever stigende antal henvendelser omfattende uheld med afløbsrens.

De fleste produkter indeholder stærkt ætsende baser


Vent...

Forgiftning

Baser trænger hurtigt ind i huden ved at forsæbe sig. Herved fortsætter den ødelæggende  ætsende virkning længe. Skaden afhænger af koncentration og mængde.

​Symptomer:

Ved indtag: ses skader i mund, svælg og spiserør

Ved hudkontakt: Ses rødme, smerter og blære dannelse

Ved indånding: Kan man se irritation af luftveje

Ved øjenkontakt: Risiko for alvorlig øjenskade

Behandling

Skyl med det samme med rindende vand og kontakt Giftlinjen 82121212 med det samme.

Ved øjenkontakt, skylles med blød lunken vandstråle under køkkenvandhane, så øjet kan spiles op. Kontakt Giftlinjen 82121212 med det samme

Råd

For at undgå alvorlige skader anbefales at man i stedet bruger kogende vand


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor