​​

Tilladelsespræparater

​Udlevering og anvendelse af medicin, der ikke er markedsført i Danmark, kræver Lægemiddelstyrelsens tilladelse.

Vejledningen fra Lægemiddelstyrelsen er følgende:
Hvis der skal anvendes et lægemiddel/antidot, der kræver udleveringstilladelse, skal den afdeling, der anvender dette søge om en udleveringstilladelse.
Hvis det drejer sig om et antidot, som kun findes på speciallager, så kan afdelingen ansøge om enkelt udleveringstilladelse efter anvendelsen.​

Lægemiddelstyrelsen
Udleveringstilladelser
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Tlf.: 4488 9595 (mandag – fredag kl. 10 – 15)

Ansøgning indsendes digitalt ved anvendelse af MitID medarbejdersignatur.​​Bivirkninger:
Ved opstået bivirkninger efter brug af antidoter, meldes dette direkte til Lægemiddelstyrelsen, Meld en bivirkning. Dette gælder uanset og præparatet er registreret elle ikke-registreret:
Redaktør