Generelt om antidoterne og administration, samt anvendelsesforskrifterne

Antidoter og Administration

PRÆPARATER

Antidothåndbogen anvendes i Danmark, Grønland og Færøerne. Præparatnavne anført i antidothåndbogen er de præparater som findes markedsført eller findes som tilladelsespræparater i Danmark. Præparatnavne i Grønland og Færøerne kan variere i forhold til de anvendte præparatnavne i antidothåndbogen, men de
aktive indholdsstoffer er de samme og antidothåndbogens anvendelsesforskrifter kan derfor med fordel
anvendes. 
Lagerplacering og minimumsbeholdning som besluttet i Antidotberedskabet er tillige anført.

INDIKATION

Den anførte indikation er i forbindelse med antidotbrug. Enkelte præparater kan tillige have andre indikationsområder som ikke er inkluderet i antidothåndbogen. 
Virkningsmekanisme er anført hvor denne er velbeskrevet.

KONTRAINDIKATIONER

Ved livstruende forgiftninger, hvor der findes et antidot, er der ingen absolutte kontraindikationer. Relative kontraindikationer inkluderer vanlige kontraindikationer til det aktuelle antidot hvis dette også har øvrige indikationer for anvendelse.

BRUGSVEJLEDNING & ADMINISTRATIONSVEJ

Brugsvejledningerne er tilpasset anvendelsen i forgiftningssituationer, og tilstræbt synkronisering med Giftlinjens interne instruksmateriale. Ved anvendelse til andre indikationer kan doseringsvejledningen være forskellig fra det anførte. 
Førstevalg af administrationsvej for injektionspræparater er altid intravenøs (IV) efterfulgt af intraossøs (IO). Kun i tilfælde af at IV eller IO administration ikke kan lade sig gøre, overvejes intramuskulær (IM) injektion som administrationsvej. 
Behandlingsmål er anført hvor der er en mulighed for klinisk eller biokemisk at kunne måle enten direkte på det givne antidot eller på effekten af antidotet. 

MONITORERING

Retter sig mod monitorering i forbindelse med administration af antidot. For en række antidoter er der mulighed for direkte at monitorere på opnåede effekt, mens andre antidoters effekt er indirekte og ikke umiddelbart kan monitoreres klinisk. For en række antidoter er der mulighed for en direkte biokemisk monitorering. Øvrig biokemisk monitorering varierer ift patientens symptombillede og afhænger af giftstof.

BIVIRKNINGER

Nævnte bivirkninger relaterer til relevante antidot, ikke til giftstoffet.

REFERENCER

Referenceliste er udeladt i de enkelte antidoters anvendelsesforskrifter, men kan oplyses ved henvendelse til hovedforfatterne.

Anvendelsesforskrifter

Antidoter er indekseret efter generisk navn, og anvendelsesforskrifterne summerer præparater i antidotberedskabets sortiment, indikation for anvendelse, kontraindikationer (hvis oplysninger findes), brugsvejledning, monitorering (klinisk/biokemisk), samt bivirkninger.


Redaktør