Antidotsortiment på Suppleringslagre

​Antidotsortiment til katastrofebrug i suppleringslagre i hver region: 

Region Hovedstaden/Rigshospitalets Traumecenter 

Region Midt/Aarhus Universitetshospital – Akutafdelingen, Skadestuen

Region Sjælland/Sjællands Universitets Hospital Køge – Akutafdelingen 

Region Syddanmark/Odense Universitetshospital – Akutafdelingen

Region Nord/Aalborg Universitetshospital Akut- og Traumecentret

Redaktør