Antidotsortiment på Suppleringslagre

​Antidotsortiment til katastrofebrug i suppleringslagre i hver region; Region Hovedstaden/Rigshospitalets Traumecenter, Region Midt/Aarhus Universitetshospital – Akutafdelingen, Skadestuen, Region Sjælland/Sjællands Universitets Hospital Køge – Akutafdelingen, Region Syddanmark/Odense Universitetshospital – Akutafdelingen, Region Nord/Aalborg Universitetshospital Akut- og Traumecentret.


Redaktør