Antidotsortiment på Speciallagre

Speciallagre findes på:
Rigshospitalets Traumecenter (tlf. 3545 3193) og 
Aarhus Universitetshospital, Akutafdelingen, Skadestuen (tlf. 7846 2717)

Andre skadestuer og hospitalsafdelinger kan ved behov rekvirere nedenstående præparater. Region Hovedstadens Apotek/Hospitalsapoteket Region Midtjylland sender regning på det rekvirerede til det pågældende sygehus. Modtager betaler transport.Redaktør