Antidotoversigt

Oversigt over antidoter i Antidotberedskabet indekseret efter indholdsstof.


Tabel inkluderer indholdsstof, handelsnavn, anvendelse, styrke, lægemiddelform/enhed, opbevaring, minimal beholdning, placering/lager, mindste pakningsstørrelse, og evt. solvens.
Samme tabel i pdf format:

Antidotoversigt 30 Jan 2023.pdf

Redaktør