Antidotoversigt

Oversigt over antidoter i Antidotberedskabet indekseret efter indholdsstof.


Tabel inkluderer indholdsstof, handelsenavn, anvendelse, styrke, lægemiddelform/enhed, opbevaring, minimal beholdning, placering/lager, mindste pakningsstørelse, og evt. solvens.

Samme tabel i pdf format:

Antidotoversigt 2021.pdf

Redaktør