​​

Thiosulfat

Antidot mod cyanidforbindelser og iod/iodspiritus.

PRÆPARAT 

Natriumthiosulfat (Tiosulfat). Injektionsvæske 150 mg/ml.
Placering: Basislager/ Alle akutmodtagelser.
Beholdning: Hætteglas à 100 ml. Minimumsbeholdning er 6 hætteglas.

INDIKATION 

Cyanidforgiftning: 
Forgiftning med cyanogene forbindelser, fx nitroprussid, amygdalin, acetonitril eller acrylonitril. Ved kliniske tegn på cyanidforgiftning er hydroxycobalamin (Cyanokit®) førstevalgsbehandling. Thiosulfat anvendes hvis hydroxycobalamin (Cyanokit®) ikke forefindes, fx Grønland. Eventuel supplerende behandling med thiosulfat sker efter hydroxocobalamin behandling er afsluttet. 
Virkningsmekanisme: Svovldonor til dannelse af thiocyanat som derefter udskilles renalt. 

Iod/iodspiritus: 
Oral thiosulfat overvejes ved forgiftning med iod/iodspiritus.
Virkningsmekanisme: Thiosulfat binder og deaktiverer iod. Det dannede iodid udskilles renalt.

KONTRAINDIKATIONER

OBS ved cyanidforgiftning ! Hydroxycobalamin (Cyanokit®) og thiosulfat er inkompatible og må ikke gives i samme IV-adgang.
Ved livstruende forgiftninger er der ingen absolutte kontraindikationer.

BRUGSVEJLEDNING

Cyanidforgiftning:
Dosis, voksne: 80-100 ml IV over 5-10 min. Kan gentages efter 30-60 min hvis symptomer vedvarer eller recidiverer – samme dosis som startdosis.
Dosis, børn: 350-500 mg (2,3-3,3 ml)/kg IV over 10 min (max 12,5 g); Børn > 40 kg gives voksendosis. Kan gentages efter 30-60 min hvis symptomer vedvarer eller recidiverer – dosis halveres ift. startdosis.
Behandlingsmål: Genetablering af aerob metabolisme. Faldende laktat; Hæmodynamisk stabilisering.

Iod/Iodspritforgiftning:
Dosis, voksne: 15 ml PO evt. gentaget.
Dosis, børn: 0,2 ml/kg/dosis PO evt. gentaget.
Til afvaskning af hud efter iodeksponering kan anvendes natriumthiosulfatopløsning (5-10%).
Behandlingsmål: Reduktion af korrosive effekter (gastrointestinalt og hud); Omdannelse af absorberet iod til iodid.

MONITORERING

Klinisk: Effekten af thiosulfat monitoreres ikke direkte.
Biokemisk: 
Cyanid: Arteriel blodgas: syre-basestatus/elektrolytter, laktat (laktatstigning pga. anaerob metabolisme).
Iod/Iodsprit: Arteriel blodgas: syre-basestatus/elektrolytter (hypernatriæmi, hyperchloræmi), laktat (laktatstigning pga. vævsdestruktion). Nyrefunktion.

BIVIRKNINGER

Forbigående; Kvalme og opkastning. Hypotension er beskrevet hos enkelte./26.03.2021

Redaktør