​​

Silibinin

Antidot mod amatoksiner.

PRÆPARAT 

Silibinin (Legalon® Sil), pulver til infusionsvæske. Hvert hætteglas indeholder 528,5 mg pulver sv.t. 350 mg silibinin.
Placering: Speciallager/ Rigshospitalets Traumecenter (tlf. 3545 3193) og Aarhus Universitetshospital, Akutafdelingen, Skadestuen (tlf. 7846 2717)
Beholdning: Hætteglas. Minimumsbeholdning er 40 hætteglas. 

INDIKATION

Forgiftning med amatoksinholdige svampe; Særligt grøn fluesvamp (Amanita phalloides) og hvid fluesvamp (Amanita Virosa). Administration startes på begrundet mistanke. Identifikation af svampen og/eller karakteristiske kliniske symptomer afgør forgiftningsdiagnosen. Det er afgørende for bedst mulig effekt at behandlingen startes hurtigst muligt.
Virkningsmekanisme: Silibinin konkurrerer med amatoksiner om transmembrantransport og hæmmer/inhiberer dermed amatoksinadsorption/-penetration i hepatocytter.  

KONTRAINDIKATIONER

Ved livstruende forgiftninger er der ingen absolutte kontraindikationer.

BRUGSVEJLEDNING

Indholdet i et hætteglas (350 mg) opløses ved at tilsætte 35 ml isotonisk glucose 55 mg/ml eller natriumchlorid 9 mg/ml, herved fås en stamopløsning med koncentration på 10 mg/ml.

Dosis, voksne og børn: 
Startdosis: 5 mg/kg (0,5 ml/kg stamopløsning) infunderes IV over 1 time. 

Efterfølges af kontinuert behandling: 20 mg/kg/døgn fordelt på 4 infusioner/døgn (se tabel med doseringseksempler baseret på patientvægt). Ved hver infusion doseres 5 mg/kg legemsvægt over 2 timer; Herefter holdes 4 timers pause.

Alternativt doseres som kontinuert infusion: 20 mg/kg/døgn. Vær opmærksom på holdbarhed af Silibinin efter opblanding (se 'Andet' nedenfor). 

Behandlingsvarighed: Behandlingen fortsættes i 3 døgn efter indtagelsen. Ved udtalt toksisk leverskade kan behandlingen udvides til op til 6 døgn. 

Behandlingsmål: Reduktion af hepatocellulær skade.

MONITORERING

Klinisk: Effekt af Silibinin behandling monitoreres ikke direkte. 
Biokemisk: Analyser retter sig mod vurdering af udviklingen af de toksiske effekter af amatoksiner (lever, nyrer). Primære prognostiske markører er INR og laktat. Tillige følges bl.a. ALAT og prothrombin eller faktor V for yderligere vurdering af hepatocellulær skade forårsaget af amatoksiner. 

BIVIRKNINGER

Ingen bivirkninger er beskrevet. 

ANDET

Samtidig dosering af Penicillin (G-penicillin/Benzylpenicillin) og Silibinin bør undgås. Penicillin behandling seponeres straks når, Silibininbehandling er mulig.
N-Acetylcystein kan doseres samtidigt med Silibinin, og gives ved leverpåvirkning med INR > 1,5.
Holdbarhed efter opblanding: Silibinin stamopløsning kan efter opblanding opbevares ved 2-8°C og anvendes indenfor 24 timer, eller opbevares ved stuetemperatur (højst 30°C) og anvendes indenfor 6 timer.

/28.08.2021

Redaktør