​​

Pyridoxin

Antidot mod isoniazid, hydraziner og gyromitrin fra Stenmorkel.

PRÆPARAT

Pyridoxinhydrochlorid  (pyridoxin). Injektionsvæske 25 mg/ml.
Placering: Basislager/ Alle akutmodtagelser.
Beholdning: Hætteglas à 30 ml. Minimumsbeholdning er 7 hætteglas.

INDIKATION

Forgiftning med isoniazid, hydrazin, monomethylhydrazin (MMH) og Stenmorkel (Gyromitra esculenta). Pyridoxin er central i behandlingen. Gives ved neurologiske symptomer (kramper), samt efter stor indtagelse uanset symptomer.
Virkningsmekanisme: Tilførsel af pyridoxin (vitamin B6) modvirker den funktionelle pyridoxin-mangel, som forgiftningerne har medført og behandler således både krampetilstanden, den metaboliske (laktat) acidose og den komatøse tilstand.

KONTRAINDIKATIONER

Ved livstruende forgiftninger er der ingen absolutte kontraindikationer.

BRUGSVEJLEDNING

Isoniazidforgiftning:
Dosis, voksne: Pyridoxin gives i samme mængde, gram til gram, som den indtagne mængde isoniazid, også selv om patienten er symptomfri; Maksimale initialdosis, 5 g (200 ml).
Er den indtagne mængde isoniazid ukendt og patienten symptomfri, gives 2-3 g pyridoxin IV. 
Har patienten kramper, gives 5 g pyridoxin IV.
Dosis, børn: 70 mg/kg; Maksimale initialdosis, 5 gram.

Stenmorkelforgiftning:
Dosis, voksne og børn: 25 mg/kg IV, profylaktisk; Højeste døgndosis er 15-20 gram.

Den valgte dosis gives som intravenøs infusion via infusionspumpe.  Præparatet kan blandes med glucose 55 mg/ml eller natriumchlorid 9 mg/ml.
Hastighed, symptomatisk patient: 1 g/2-3 min.
Hastighed, asymptomatisk patient: 15-30 min. 

Dosis gentages ved udebleven effekt eller hvis kramper recidiverer.

Behandlingsmål: Målet er at bryde og få kontrol på kramper, eller forebygge kramper hos asymptomatiske patienter. 
Benzodiazepiner bør altid gives ved kramper idet den antikonvulsive effekt af pyridoxin potenseres.

MONITORERING

Klinisk: Vitalparametre; Neurologisk status, EEG kan være nødvendigt for at udelukke status epilepticus. 
Biokemisk: Følg elektrolytter, syre-/basestatus, laktat, blodglucose, CK, myoglobin, nyre- og leverstatus; Ved moderat/svære forgiftninger fokuseres særligt på vurdering af udvikling af metabolisk acidose.

BIVIRKNINGER

Pyridoxin er kraftigt lokalirriterende og doser udover initialdosis kan gives langsom IV evt. fortyndet 1:5 i natriumchlorid 9 mg/ml eller glucose 50 mg/ml til injektion. Pyridoxin er beskrevet at kunne medføre perifer neuropati ved store doser givet kontinuert over længere tid. 



/26.03.2021

Redaktør