​​

Protaminsulfat

Antidot mod heparin og lavmolekylært heparin.

PRÆPARAT

Protaminsulfat (Protaminsulfat Leo Pharma). Injektionsvæske 10 mg/ml.
Placering: Basislager/ Alle akutmodtagelser.
Beholdning: Ampuller à 5 ml. Minimumsbeholdning er 1 ampul.

INDIKATION

Overdosering eller manifest blødning under behandling med heparin og lavmolekylært heparin (LMWH).
Virkningsmekanisme: Protamin danner hurtigt et stabilt neutralt kompleks med hepariner, hvorved heparinernes antikoagulerende effekt reverteres.

KONTRAINDIKATIONER

Overfølsomhed over for protaminsulfat.

BRUGSVEJLEDNING

Heparin:
1 mg protaminsulfat ophæver den antikoagulerende virkningen af 140 IE heparin, der er indgivet inden for 15 min.
Er der gået mere end 30 min efter IV-heparindosering, halveres protaminsulfatdosis. Dosis skal også halveres, hvis heparin er givet subkutant. 
Lavmolekylær heparin (LMWH):
1 mg protaminsulfat ophæver den antikoagulerende virkning af ca. 100 anti-Xa IE lavmolekylært heparin.
Neutraliseringen er kun delvis og er afhængig af LMWH-type, se Protaminsulfat Produktresume.dk.  

Bolusdosis bør ikke overstige 5 ml (sv.t. 7000 anti-heparin IE/50 mg protaminsulfat). Neutraliseringen bliver ikke mere effektiv af at øge dosis udover det anbefalede.
Da protaminsulfat har kortere halveringstid end heparin og LMWH, kan reboundfænomen opstå når protaminsulfat anvendes til at vende subkutan heparin eller LMWH. 

Behandlingsmål: Protamin ophæver heparins hæmning af koagulationsfaktorer i løbet af 5-15 min.

MONITORERING

Biokemisk: Trombocytfunktionsanalyse (TEG/ROTEM) 5 min før og efter indgift, evt. suppleret med aktiveret partiel tromboplastintid (APTT).

BIVIRKNINGER

Protaminsulfat virker antikoagulerende, når der ikke er heparin til stede, hvorfor der kun skal doseres tilstrækkeligt til at neutralisere heparin. For hurtig IV-administration kan medføre histaminfrigørelse medførende bradykardi, flushing, åndenød og urtikaria. Hypotension kan opstå både relateret til og ikke-relateret til IV-doseringshastigheden. Øvrige bivirkninger er bl.a. pulmonal hypertension, ARDS, anafylaktoid reaktion; Mekanismen for udvikling af bivirkninger er multifaktoriel og frekvensen er ukendt./26.03.2021

Redaktør