​​

Phytomenadion

Antidot mod coumarinderivater, samt forebyggelse og behandling af hypoprotrombinæmi ved salicylatforgiftning.

PRÆPARAT 

Phytomenadion (Konakion® Novum). Injektionsvæske 10 mg/ml.
Placering: Basislager/ Alle akutmodtagelser.
Beholdning: Ampuller à 1 ml. Minimumsbeholdning er 5 ampuller.

INDIKATION

Forgiftning med coumarinderivater, fx orale antikoagulantia og rodenticider (”superwarfariner”). Forebyggelse af og behandling af nedsat protrombin og hæmmet trombocytfunktion ved salicylatforgiftning.
Virkningsmekanisme: Phytomenadion/Vitamin K1 er et essentielt substrat i leverens syntese af koagulationsfaktorer II (protrombin), VII, IX, X og protein C og S. Muliggør omdannelsen af koagulationsfaktorerne til deres aktive carboxylerede former.

KONTRAINDIKATIONER

Ved livstruende forgiftninger er der ingen absolutte kontraindikationer.

BRUGSVEJLEDNING

Alvorlig eller forventet alvorlig forgiftning: Phytomenadion gives IV ved fald i Koagulationsfaktor II, VII, X enheder på 15-20% eller stigning i INR til over 1,5 på 1 døgn eller spontane blødninger. Dosis afpasses efter INR/Koagulationsfaktor II, VII, X.

Dosis, voksne: 10-20 mg x2-4/døgn langsomt IV.
Dosis, børn: 5-10 mg x2-4/døgn langsomt IV.
Væsentlig større doser kan være påkrævet ved manifest blødning, og suppleres behandlingen med protrombinkomplekskoncentrat og/eller friskfrosset plasma kan være nødvendig; Regional blødningsvagt kan kontaktes for behandlings- og monitoreringsvejledning.

Hvis igangværende antikoagulationsbehandling skal opretholdes, skal dosis være lille, fx 1-2 mg som engangsinjektion. 

Profylaktisk phytomenadionbehandling anbefales ikke ved accidentel indtagelse af rodenticider, da der normalt ikke indtræder et betydende fald i koagulationsfaktorer. Den reelle forgiftningsgrad kan derimod sløres.

Ved forgiftning med store doser rodenticider af antikoagulantiatypen, kan det være nødvendigt at give Phytomenadion i uger eller måneder.

Mindre alvorlige forgiftninger: Phytomenadion kan gives peroralt ved fald i Koagulationsfaktor II, VII, X enheder < 15-20% på 1 døgn eller terapeutisk overdosering. 
Orale vitamin K1 præparater i tabletform (phytomenadion) kan også anvendes. NB! Ikke vitamin K3 (menadion).

Behandlingsmål: Normalisering af INR; Gælder patienter som i forvejen ikke er i antikoagulationsbehandling. For patienter i antikoagulationsbehandling er fuldstændig revertering ikke ønskelig.

MONITORERING

Biokemisk: INR/Koagulationsfaktorer II, VII, X dagligt. INR/Koagulationsfaktorer II, VII, X følges dagligt 2-3 døgn efter endt phytomenadionbehandling. Ved massiv overdosering evt. længere.

BIVIRKNINGER

Meget sjældent ses anafylaktisk reaktion efter IV injektion (pga lecithin indhold i injektionspræparatet). Kvalme, opkastning er observeret./26.03.2021

Redaktør