​​

Phentolamin

Antidot mod sympatikuspåvirkning af blodkar.

PRÆPARAT 

Phentolaminmesilat (Regitine) injektionsvæske 10 mg/ml. FarmaMondo / ACE Pharmaceuticals BV. 
Placering: Basislager/ Alle akutmodtagelser (opbevares på køl).
Beholdning: Ampuller à 1 ml. Minimumsbeholdning er 4 ampuller.

INDIKATION

Behandlingsrefraktære vasospasmer ved forgiftning med fx MAO-hæmmere, cocain, og adrenalin. Phentolamin, som er alfa-adrenerg blokker (antagonist), anvendes hvis vasospasmer forårsaget af disse midler ikke forsvinder ved sedering, afkøling (pga serotonergt syndrom, eller cocaininduceret hypertermi) eller volumenekspansion.
Virkningsmekanisme: Blokerer perifere alfa-adrenerge receptorer (α1 og α2) og forårsager dermed vasodilatation.

KONTRAINDIKATIONER

Anvendes med forsigtighed til patienter med koronararteriesygdom (AKS), da phentolamin kan inducere angina pectoris eller myokardieinfarkt. 

BRUGSVEJLEDNING

Dosis, voksne: Initialt 2,5-5 mg IV bolus dosis; Initial dosis op til 15-20 mg kan være nødvendig ved cocain forgiftning. 
Ved behov for gentagen dosering gives enten refrakte doser, 5 mg hver 5. minut, eller infusion 1-5 mg/time i titreret dosis indtil blodtrykket er under kontrol.

Dosis, børn: Initialt 0,05-0,1 mg/kg (højst 5 mg) IV bolus dosis. 
Ved behov for gentagen dosering gives samme dosering som initialt hver 5. til 10. minut, herefter hver 2. til 4. time. 

Effekt indtræder i løbet af 1-2 min efter IV injektion. Phentolamins halveringstid er ca. 20 min, og virkningsvarigheden er under 1 time.

På specifik indikation kan phentolamin gives som intraarteriel (IA) injektion.

Behandlingsmål: Ophør af vasospasmer og normalt blodtryk. Behandling bør ophøre ved udvikling af hypotension.

MONITORERING

Klinisk: Blodtryk og puls.

BIVIRKNINGER

Hypotension og reflekstakykardi, dysrytmier, angina pectoris; Flushing, hovedpine, kvalme, opkastning, mavesmerter og diarré./13.10.2021

Redaktør