Penicillamin

Antidot mod kobberforgiftning.

PRÆPARAT

OBS ! Styrken på tilgængelige præparater varierer mellem 150-300 mg/tablet.
Penicillamin (Metalcaptase, enterotabletter 150 mg eller 300 mg; Penicillamine, film-coated tabletter 250 mg; Atamir® tabletter 250 mg, m.fl.).
Placering: Speciallager/ Rigshospitalets Traumecenter (tlf. 3545 3193) og Aarhus Universitetshospital, Akutafdelingen, Skadestuen (tlf. 7846 2717).
Beholdning: Tabletter. Minimumsbeholdning er 100 tabletter.

INDIKATION

Kobberforgiftning.
Virkningsmekanisme: Chelatbinder kobberioner.

KONTRAINDIKATIONER

Ved penicillinallergi bør penicillamin ikke anvendes. Alternativt antidot er Dimercaptoravsyre/DMSA (Succicaptal® kapsler 200 mg). 
Penicillamin bør så vidt muligt ikke doseres til patienter med nedsat nyrefunktion (eGFR < 50 mL/min/1,73 m2).

BRUGSVEJLEDNING

Dosis voksne: Initialt 20-30 mg/kg/døgn fordelt på 2-4 doser, dog højst 2 g/døgn. Vedligeholdelsesdosis 10-20 mg/kg/døgn fordelt på 2-4 doser.
Dosis børn: 15-30 mg/kg/døgn fordelt på 2-4 doser; Højst 1 g/døgn. 
Dosis indtages mindst 1 time før eller 3 timer efter indtag af måltider, mælk og lægemidler som antacida og jernpræparater.

Behandlingsmål: Målet er at øge kobberudskillelsen i urinen til mere end 2 mg / 24-timers urin, og behandlingen fortsættes normalt i ca. 3 måneder.

MONITORERING

Biokemisk: Hæmoglobin, leukocytter, differentialtælling, trombocytter, creatinin. Koncentrationen af kobber i plasma eller urin.

BIVIRKNINGER

Allergiske reaktioner hos 25% af penicillinallergikere; Diarre, kvalme, opkastning, smagsforstyrrelser, anoreksi, mundsår, hududslæt. Tillige er observeret nefrotoksicitet, knoglemarvspåvirkning og sjældent påvirket leverfunktion. Disse effekter er mest udtalte ved langtidsbehandling (> 3 mdr). 
Graviditet: Langtidsbehandling af gravide patienter har været forbundet med medfødte misdannelser hos fosteret./26.03.2021

Redaktør