​​

Obidoxim

Antidot mod acetylcholinesterasehæmmere af organophosphattypen, inklusive insektmidler og kemiske kampstoffer (nervegifte).

PRÆPARAT

Obidoximchlorid (Toxogonin®). Injektionsvæske 250 mg/ml, ampul 1 ml.
Placering: Speciallager/ Rigshospitalets Traumecenter (tlf. 3545 3193) og Aarhus Universitetshospital, Akutafdelingen, Skadestuen (tlf. 7846 2717)
Beholdning: Ampuller à 1 ml. Minimumsbeholdning er 400 ampuller.

INDIKATION

Forgiftning med acetylcholinesterasehæmmere (AChE) af organophosphattype, både insektmidler og kemiske kampstoffer. Administration startes på mistanke. Laboratorieværdier afventes ikke; Det er afgørende for bedst mulig effekt at behandlingen startes hurtigst muligt. 
Virkningsmekanisme: Obidoxim reaktiverer AChE; Modvirker organophosphats effekt på muskarine og nikotine receptorer; Genopretter respiratorisk muskelfunktion. Effekten på forgiftningsmanifestationer i CNS er begrænset. 

KONTRAINDIKATIONER

Ved livstruende forgiftninger er der ingen absolutte kontraindikationer.

BRUGSVEJLEDNING

Initialdosis, Voksne: 250 mg IV 
Initialdosis, Børn: 4-8 mg/kg IV
IV injektion skal ske langsomt, dvs. over 5-10 min. Obidoxim kan også administreres IM og IO.

Ved vedvarende symptomer gives yderligere en dosis 250 mg.
Fortsat dosering herefter afhænger af forgiftningen alvorlighed, eksponeringsvej, samt organophosphattype (insekticid / kemisk kampstof). Særligt for kemiske kampstoffer indsættes hurtigt med standard behandlingsregime mhp. at reducere/undgå cholinerg krise, dette sker uden hensyntagen til at det specifikke kemiske kampstof endnu ikke er identificeret i det initiale forløb. 

Dosisregime, Voksne: 750 mg over 24 timer (infusion); alternativt 250 mg hver 8. time (injektion).
Dosisregime, Børn: 10 mg/kg over 24 timer (infusion); Alternativt 4-8 mg/kg hver 8. time (injektion).

Behandlingsmål: Obidoxim gives altid med samtidig behandling med atropin og diazepam (el. midazolam), tillige med respiratorisk støtte og ilttilskud. 
Behandlingsmål er ophør af cholinerge (muskarinerge og nikotinerge) manifestationer (se figur nedenfor). Effekt begynder at  indtræde hurtigt.

MONITORERING

Klinisk: Reduktion af cholinerge manifestationer, se figur nedenfor. Cholinesteraseaktivitet. Vær opmærksom på at symptombilledet initialt kan domineres af forbigående tachycardi og hypertension.Behandlingsvarighed besluttes ud fra det kliniske billede samt cholinesterase aktivitet og afhænger af forgiftningen alvorlighed, eksponeringsvej, samt organophosphattype (insekticid / kemisk kampstof).

BIVIRKNINGER

Varme-/kuldefølelse i ansigt og rhino-pharyngeal område. Forbigående let/moderat blodtryksstigning (~11-17 mmHg) og øget puls (~30/min). Kvalme, opkastninger, svimmelhed. Forbigående transaminasestigning. Cholestatisk ikterus er beskrevet i tilfælde hvor doser på omkring 7 g gives i løbet af 3 dage./26.03.2021

Redaktør