Natriumpolystyrensulfonat

Antidot mod kalium.

PRÆPARAT

Natriumpolystyrensulfonat; Resonium, Pulver 100 g.
Placering: Basislager/ Alle akutmodtagelser.
Beholdning: Dåse à 454 g. Minimumsbeholdning er 1 dåse.

INDIKATION

Hyperkaliæmi uden samtidig hypernatriæmi. Resoniumbehandlingen er ét af flere mulige behandlingsprincipper ved hyperkaliæmi.
Virkningsmekanisme: Kationbytter der fjerner kalium fra kroppen, ved i tarmen (primært tyktarmen) at erstatte kalium med natrium. Ionbytningskapaciteten er ca. 1 mmol kalium per gram resin.

KONTRAINDIKATIONER

Obstruktiv tarmsygdom. P-kalium < 5 mmol/L. 

BRUGSVEJLEDNING

Oral administration: 
Resoniumpulveret udrøre​s i lidt vand eller saft (ikke juice), drikkes eller indgives gennem ventrikelsonde.                 
Dosis, voksne: 15 g x3-4 daglig.
Dosis, børn: Initialt 1 g/kg legemsvægt fordelt på flere daglige doser. Vedligeholdelse 0,5 g/kg legemsvægt fordelt på flere doser.

Rektal administration (retentionsklysma): 
Anvendes i de tilfælde, hvor patienten er forkvalmet eller har opkastninger. 
Dosis, voksne: 30 g Resonium opblandes i 150 ml 1 % methylcelluloseopløsning, glucose eller vand. Op-løsningen skal blive i tarmen i minimum 30 min (gerne op til 9 timer) evt. med ballon-rektalkateter. Doseringen gentages hver 2. time ved p-kaliumværdier over 7 mmol/L, til p-kalium er < 5mmol/L. 
Dosis, børn: Ved rektal behandling gives mindst samme dosis som oralt. Udrøres i en passende mængde glucoseopløsning. 

Behandlingsmål: Behandlingen afbrydes, så snart p-kalium er < 5 mmol/L.

MONITORERING

Biokemisk: P-kalium, elektrolytter, EKG.

BIVIRKNINGER

Hypernatriæmi, hypokaliæmi, hypocalcæmi og dertil relaterede kliniske manifestationer. Hypomagnesiæmi er beskrevet. Reducerer tillige s-lithium niveauer, men i utilstrækkelig grad til at have klinisk betydende effekt uden at der samtidig sker signifikant hypokaliæmi./26.03.2021

Redaktør