​​

Naloxon

Antidot mod opioider.

PRÆPARAT

Naloxonhydrochlorid (Naloxon, Forvel m.fl.). Injektionsvæske 0,4 mg/ml.
Placering: Basislager/ Alle akutmodtagelser.
Beholdning: Ampuller à 1 ml; Minimumsbeholdning er 20x 1 ml ampuller.

INDIKATION

Opioidinduceret respirationsdepression efter overdosering med opioider og partielle opioid agonister/antagonister. 
Virkningsmekanisme: Specifikt virkende antidot til opioider. Naloxon er en ren antagonist uden agonistiske opioide virkninger.

KONTRAINDIKATIONER

Ved livstruende forgiftninger er der ingen absolutte kontraindikationer.

BRUGSVEJLEDNING

Dosering afhænger af patienttype. Den post-operative patient der overdoseret med opioider, givet som smertebehandling, har behov for betydeligt lavere doser end den egentlige forgiftede patient.

Dosis voksne: 0,8 mg IV vil medføre total revertering af opioideffekt. Dosis kan gentages x2-3 med 2-3 min interval ved fortsat respirationsinsufficiens. Ved kortvarig effekt af injektion kan infusion overvejes: 2 mg naloxon (5x 1 ml ampuller) opløses i 500 ml natriumchlorid 9 mg/ml eller glucose 50 mg/ml. Koncentration i brugsopløsning er herefter 4 mikrog/ml. Infusionshastighed: Tilpasses respons på den tidligere givne bolusdosis. Start med 10 mikrog/kg/time, og juster efter respons.
Dosis børn: 10 mikrog/kg legemsvægt IV. Hvis IV-adgang er umulig, gives 0,2 mg (60 mikrog/kg legemsvægt) intramuskulært.

Særligt
Buprenorfin: Behov for øget naloxondosering ved buprenorphinforgiftning – infusion foretrækkes. Der kan startes med 2-4 mg/70 kg/time og titreres efter klinisk effekt.
Fentanyl og analoger heraf: Behov for øget naloxondosering ved forgiftning med fentanyl og derivater heraf, til klinisk effekt med øget respirationsfrekvens. Foreslået IV bolus dosisregime: 0,8 mg – 2 mg – 4 mg ; Afvent respons mellem doser, 2-3 min. Manglende klinisk effekt af naloxon (dosis op til 8-10 mg) udelukker ikke forgiftning med potente fentanylanaloger. 

Behandlingsmål: Bedret klinisk tilstand (Bevidsthedsniveau, respirationsfrekvens og iltsaturation).

MONITORERING

Klinisk: Vurdér løbende opnåede behandlingsmål: respirationsfrekvens, iltsaturation.

BIVIRKNINGER

Hos opioid-naïve ses typisk ingen eller få bivirkninger (irritabilitet, ildebefindende, opkastninger). Abstinenser ses hos opioidafhængige./26.03.2021

Redaktør