​​

Methylenblåt

Antidot ved forgiftning med methæmoglobindannere.

PRÆPARAT

Methylthioninium chloride (Proveblue®, Atnahs Pharma). Injektionsvæske 5 mg/ml.
Placering: Basislager/ Alle akutmodtagelser.
Beholdning: Ampuller à 10 ml. Minimumsbeholdning er 10 ampuller.

INDIKATION

Forgiftning med methæmoglobindannende stoffer, bl.a. nitritforbindelser, anilin, chlorat, nitrobenzen, samt dapson, nitroprussid og enkelte lokalanæstetika. Methylenblåt gives når methæmoglobinkoncentrationen i blodet er over 30 %, og ved 20-30 % ved samtidige betydende symptomer. 
Virkningsmekaniske: Methylenblåt fungerer som en co-faktor i den alternative reduktionsvej via NADPH fra pentose-phosphat-shunt ved at omdannes til leukomethylenblå, som derefter reducerer methæmoglobin til hæmoglobin. 

KONTRAINDIKATIONER

Bør så vidt muligt ikke gives til personer med Glukose-6-phosphatdehydrogenase (G6PD) mangel.

BRUGSVEJLEDNING

Dosis voksne og børn > 3 mdr.: 1-2 mg/kg IV (sv.t. 0,2-0,4 ml/kg af 5 mg/ml injektionsvæske) injiceres over 5 min. Dosis børn < 3 mdr.: 0,3-0,5 mg/kg IV (sv.t. 0,06-0,1 ml/kg af 5 mg/ml injektionsvæske) injiceres over 5 min. 

Dosis kan gentages efter 1-4 timer.

Dosis kan opblandes i 50 ml glucose 50 mg/ml, opløsning til injektion, for at nedsætte lokal smerte ved injektion. Alternativt anvendes 15-30 ml glucose 50 mg/ml til at skylle efter med. Dosis bør ikke opblandes i natriumchlorid-holdig væske idet chlorid-ionen kan reducere opløseligheden af methylenblåt.
Den samlede indgift i de initiale timer bør ikke overstige 7 mg/kg ved en enkelt doseringsrække og bør ikke overstige 15 mg/kg i alt i hele behandlingsforløbet. 
Anvendelse skal ske med forsigtighed til patienter med nedsat nyrefunktion idet methylenblåt hovedsageligt udskilles uændret via urinen. Dosisnedsættelse til < 1 mg/kg er nødvendig.
Methylenblåt kan ved behov gentages efter 1-4 timer ved rebound på methæmoglobin. Hvis der kræves methylenblåt en tredje gang, kan der i stedet evt. startes kontinuerlig infusion. Initial startes med 0,2 mg/kg/time, og dosis optitreres til effekt.

Behandlingsmål: Acceptabel klinisk tilstand, almindeligvis ved methæmoglobinværdier på 5-10%.

MONITORERING

Terapirespons ses hurtigt; Kontrolér methæmoglobin 1 time efter dosering. 
Den intense blå farve på methylenblåt interfererer med især kolorimetriske laboratorieanalyser.

BIVIRKNINGER

Ved indgivelse af methylenblåt i høje doser, totaldosis i løbet af behandlingen > 15 mg/kg, kan methylenblåt i sig selv forårsage methæmoglobinæmi og/eller hæmolyse.
Almindelige bivirkninger inkluderer kvalme, hovedpine og svimmelhed. Desuden forekommer smerter i ekstremiteter, varmefornemmelse, svedtendens og tremor. Methylenblåt fungerer som en potent MAO-A-hæmmer og kan derfor være medvirkende til serotonergt syndrom. Methylenblåt udskilles ca. 75% i uændret form via nyrerne, hvilket giver anledning til dysuri og grøn/blåfarvet urin. Blå misfarvning af huden og sclera kan også forekomme, og aftager ofte kun langsomt (dage)./26.03.2021

Redaktør