​​

Methionin

Antidot mod paracetamol.

PRÆPARAT 

Methionin (L-methionin). Pulver 2,5 g.
Placering: Speciallager/ Rigshospitalets Traumecenter (tlf. 3545 3193) og Aarhus Universitetshospital, Akutafdelingen, Skadestuen (tlf. 7846 2717).
Beholdning: Afdelte pulvere à 2,5 g. Minimumsbeholdning er 10 pulvere.

INDIKATION

Paracetamolforgiftning, hvor N-Acetylcysteinbehandling (NAC) ikke er mulig. Methionin er mindre effektivt ved behandlingen af paracetamol forgiftning ift. NAC, som er førstevalgsbehandlingen, og har begrænset effekt efter 8-10 timer.
Virkningsmekanisme: Methionin er precursor i den endogene syntesevej af glutathion.

KONTRAINDIKATIONER

Ved livstruende forgiftninger er der ingen absolutte kontraindikationer.

BRUGSVEJLEDNING 

Dosis voksne: 2,5 g pulver udrøres i vand eller juice; Drikkes. Dosis gentages efter 4, 8 og 12 timer. Ved opkastning gives der evt. antiemetikum, hvorefter methionin dosis gentages.
Dosering til børn som vejer under 40 kg: 0,2 g/kg/døgn PO fordelt på 4 doser.
Behandlingsmål: Undgå dannelse af toksiske metabolitter samt supplerende syntesesubstrat for leveren.

MONITORERING

Methioninbehandlingen styres af koagulationsfaktorer (INR) efter samme kriterier som ved NAC. 
Klinisk: En direkte effekt af methionin vurderes ikke klinisk.
Biokemisk: P‐Paracetamol, hæmoglobin, leukocyter, thrombocyter, creatinin, natrium, kalium, amylase, blodglucose, ALAT, basisk fosfatase, bilirubin og INR (koagulationsfaktor II‐VII‐X). 

BIVIRKNINGER

Opkastning. Hovedpine, diarre hos ca 20%./26.03.2021

Redaktør