​​

Hugormegift - Antiserum

​Antiserum til gift fra den Europæiske hugorm (Vipera berus).

PRÆPARAT

ViperaTAb®. Antiserum, oprenset Fab fragment baseret på fåreserum. Koncentrat til infusion; Hver ampul indeholder 100 mg Fab fragment i 4 ml 20 mM acetat buffer, pH 4,0.
Placering: Speciallager. Rigshospitalets Traumecenter (tlf. 3545 3193) og Aarhus Universitetshospital, Akutafdelingen, Skadestuen (tlf. 7846 2717). 
Beholdning: Ampuller à 100 mg/4 ml. Minimumsbeholdning er 6 ampuller.

INDIKATION

 

Biokemiske kriterier som understøtter sværhedsgraden og dermed indikation for dosering af antiserum:
Leukocytter > 15 *109/L, Metabolisk acidose, Hæmolyse, Koagulationsforstyrrelser (Trombocytter < 150 *109/L, INR > 1,5, Fibrinogen < 6,5 μmol/L)
EKG forandringer (ST-segment forandringer, reduceret størrelse eller inversion af T-takker)
Vedvarende intense/stærke smerter

Dosis kan gentages ved progredierende, vedvarende eller recidiverende alvorlige systemiske effekter, tidligst 1-2 timer efter første dosis.
Småbørn og gravide (fostret) er særlige risikogrupper og behandles på videre indikation end andre grupper.

Virkningsmekanisme: Antiserum virker ved at kompleksbinde og dermed neutraliserer cirkulerende hugormegift. Antiserum er vist effektivt, selv om dosering sker mere end 24 timer efter biddet.

KONTRAINDIKATIONER

Ved livstruende forgiftninger er der ingen absolutte kontraindikationer.

BRUGSVEJLEDNING

Dosis Voksne/Børn: 200 mg (2 ampuller).
Indholdet af 2 ampuller (dvs. 200 mg i alt) blandes i 100 ml natriumchlorid 9 mg/ml infusionsvæske og gives som IV infusion over 30 min. 

Behandlingsmål: Stabile vitalparametre; Ophør af progredierende lokale og systemiske effekter efter forgiftning.  
I den kliniske situation er det den kliniske bedring som er afgørende for behandlingsintensiteten, snarere end direkte antigen/antistof-kompleks koncentrations målinger (udføres ikke i Danmark).

MONITORERING

Klinisk: Vitalparametre (bevidsthedsniveau, cirkulation, respiration); Ændringer kan ske brat. Immobilisering af den bidte legemsdel og hvile er central.
Lokale symptomer overvåges og dokumenteres med hensyn til prævalens (markering med en tuschpen/notat af ændringer hver 2. time indtil regression, samt evt. foto dokumentation inkl. tidslinje), hæmatom- og ødemudbredelse, omfang af legemsdel, samt tegn på stærkt øget vævstryk. Markér tillige umiddelbart efter at hele antiserum dosis er injiceret.
Monitorering tilrådes i minimum et døgn efter at antiserum er givet. 

BIVIRKNINGER

Allergiske reaktioner, men sjældnere end for antisera med ikke-affinitetsoprensede Fab-fragmenter. Reaktionerne er typisk relateret til for hurtig indgift og til høj initialdosis.
Serumsyge er endnu ikke rapporteret for ViperaTAb®. Dog bør alle patienter, som har været behandlet med antiserum, følges op med klinisk kontrol inkl. urinstatus ca. 2 uger efter behandlingen./26.03.2021

Redaktør