​​

Glukokortikoid til inhalation

Forebyggelse af lungeskader fra luftvejsirritanter.

PRÆPARAT

Beclometason, budesonid m.fl. Inhalationsvæske til nebulisator 0,5 mg/ml, Inhalationspulver 400 mikrog/dosis.
Placering: Basislager/ Alle akutmodtagelser.
Beholdning: Inhalationspulver og ampuller à 2 ml; Flere præparater i beredskab. Minimumsbeholdning Inhalationspulver, 100 doser, og Inhalationsvæske, 40 ampuller.

INDIKATION

Forebyggelse af lungeskader ved udtalte symptomer for luftvejsirritanter, fx ammoniak eller chlor, eller betydende udsættelse for nitrøse gasser, phosgen eller ozon.
Systemisk behandling med kortikosteroider er kontroversiel og anbefales ikke.
Virkningsmekanisme: Reduktion af inflammatorisk respons.

KONTRAINDIKATIONER

Ved livstruende forgiftninger er der ingen absolutte kontraindikationer.

BRUGSVEJLEDNING

Inhalationspulver, fx Budesonid inhalationspulver 400 mikrog/dosis. 
Dosis, voksne: 400 mikrog; Gentages x1-2 indenfor den første time ved massiv udsættelse eller udtalte symptomer. Behandlingen kan yderligere gentages x1-2 indenfor det første døgn.
Dosis, børn: Halvering af dosis til voksne.
Inhalationsvæske til nebulisator, fx Budesonid inhalationsvæske 0,5 mg/ml.
Dosis, voksne: 8 ml (0,5 mg/ml) tilsættes beholderen og inhaleres. Halv dosis kan gives yderligere x2-3 i løbet af nogle timer og x4-6 i løbet af det første døgn. 
Dosis, børn: Halvering af dosis til voksne.

Behandlingsmål: Afhænger af giftstof: Reduktion af eksisterende luftvejssymptomer; Forebyggende behandling.

MONITORERING

Varierende; Afhænger af giftstof.

BIVIRKNINGER

Irritation af luftvejene. Det kan være nødvendigt først at behandle med beta-2-agonist inhalation./26.03.2021

Redaktør