Glucagon

Hjertestimulerende middel med effekt ved forgiftning med bl.a. betablokkere og overvejes ved kardioselektive calciumantagonister.

PRÆPARAT

GlucaGen. Glucagen Hypokit indeholder hætteglas med pulver (1 mg glucagon), samt solvens (vand til injektion) til injektionsvæske. Efter rekonstitution indeholder opløsningen 1 mg glucagon/ml. 
Placering: Basislager/ Alle akutmodtagelser.
Beholdning: Hætteglas + Solvens (vand til injektion). Minimumsbeholdning er 10 hætteglas.

INDIKATION

Ved svigtende pumpefunktion (gerne vurderet ekkokardiografisk).
Supplerende behandling til øvrig understøttende behandling.
Virkningsmekanisme: Kronotrop og inotrop effekt via aktivering af cardiel adenylat cyklase hvorved omdannelsen af ATP til cyklisk AMP i hjertemuskelcellerne stimuleres. Øger overledningen i både sinus-knuden og AV-knuden.

KONTRAINDIKATIONER

Ved livstruende forgiftninger er der ingen absolutte kontraindikationer.

BRUGSVEJLEDNING

Bolus:
Dosis: 1 mg IV over 1 min.
Rekonstitution: Injicér tilhørende solvens (1 ml) ned i hætteglasset indeholdende glucagonpulver. Omryst forsigtigt indtil glucagonpulveret er helt opløst/opløsningen er klar. Koncentration i opløsning er 1 mg (1 IE)/ml. 
Effekt på hjertet efter IV injektion starter indenfor 1-3 min og maksimal effekt opnås efter 5-7 min; Effekten kan vedligeholdes ved infusion. Effektvarigheden er 10-15 min efter bolus eller infusion. 

Infusion:
Dosis: 50 mikrog/kg infunderes over 30 min. Vægteksempler anført i nedenstående tabel. 
Rekonstituér glucagon pulver som ved bolus. Opløsningen tilsættes infusionsvæske, isotonisk glucose 55 mg/ml.


Fortsat dosering ved infusion vurderes løbende. 

Behandlingsmål: Respons på pumpefunktion med øget kontraktilitet og hjertefrekvens, som fører til blodtryksstigning. 

MONITORERING

Klinisk: Vurdér løbende opnåede behandlingsmål. Dosis styres af den kliniske effekt (puls og blodtryk). Virkningerne af glucagon aftager markant, når sværhedsgraden og varigheden af hjertesvigtet øges. 
Biokemisk: Effekten af glucagon vurderes ikke biokemisk. Blodglucose følges.

BIVIRKNINGER

Glucagon kan inducere kvalme og opkastninger, særlig ved høje doser og/eller hurtig infusion – kan, ved fravær af QT-forlængelse, lindres med ondansetron 8 mg (4 ml) som langsom IV bolusinjektion. Moderat hyperglykæmi (som regel ikke-behandlingskrævende). 
Efter ca. en halv time evt. hypoglykæmi samt hypokaliæmi, sandsynligvis sekundært til stimuleret insulinsekretion./26.03.2021

Redaktør