​​​

Folininsyre

Antidot mod folinsyreantagonister.

PRÆPARAT

Calciumfolinat ELLER Bendafolin (Calciumfolinat). Injektionsvæske 10 mg/ml.
Alternativt præparat: Levofolininsyre (Isovorin®). Injektionsvæske 10 mg/ml.
Placering: Basislager/ Alle akutmodtagelser.
Beholdning: Hætteglas à 10-100 ml. Minimumsbeholdningen er i alt 300 ml. Antal hætteglas afhænger af den specifikke hætteglasstørrelse der er tilgængeligt på markedet​.

INDIKATION

Folininsyre og levofolininsyre anvendes ved forgiftning med folsyreantagonister (methotrexat, trimethoxat, trimethoprim, pyrimethamin). 
Folininsyre (Calciumfolinat) er en blanding af aktive og inaktive diastereomere. Levofolininsyre (Isovorin) er udelukkende den aktive form af folininsyre, og ved anvendelse halveres dosis i forhold til Calciumfolinat.
Virkningsmekanisme: Folininsyre (=leucovorin) og levofolininsyre (=levoleucovorin) kan træde ind som substrater for vitale cellulære funktioner som syntese af puriner og DNA. De kræver ikke, som folinsyre, dihydrofolat reduktase for at omdannes til aktive former. Methotrexat reducerer RNA og DNA syntese ved at inhibere dihydrofolat reduktase og thymidylat synthetase. Folininsyre anvendes tillige som led i højdosis methotrexatbehandling.

KONTRAINDIKATIONER

Ved livstruende forgiftninger er der ingen absolutte kontraindikationer.

BRUGSVEJLEDNING

Folininsyre administreres udelukkende IV eller PO; må ikke gives intratekalt. Hver IV dosis antidot administreres over 15-30 min. Efter anbrud er holdbarheden på et hætteglas 24 timer ved 2-8 grader Celcius.

Behandlingen indledes hurtigst muligt og senest 24 timer efter overdosering. Senere indsat behandling kan dog være med til at afbøde fortsatte toksiske virkninger. Bedst effekt opnås hvis behandling initieres inden for 1 time. 

Akut peroral forgiftning: 
Den lave biotilgængelighed ved høje methotrexat-doser fører til begrænset eksponering hvorfor antidotbehandling med folininsyre ikke forventes at være nødvendigt. Ud fra et forsigtighedsprincip gives dog folininsyre såfremt indtag overstiger potentielt toksisk dosis indtil p-methotrexat haves:
Ved indtag af 250-500 mg (børn: 2,5-5,0 mg/kg) methotrexat: Calciumfolinat (folininsyre) 30 mg x4 IV (børn: 1 mg/kg x4 IV), alternativt Isovorin (levofolininsyre) 15 mg x4 IV (børn: 0,5 mg/kg x4 IV).
Ved indtag af > 500 mg (børn: > 5 mg/kg) methotrexat: Calciumfolinat (folininsyre) 200 mg x4 IV (børn: 5 mg/kg x4 IV), alternativt Isovorin (levofolininsyre) 100 mg x4 IV (børn: 2,5 mg/kg x4 IV).

Akut parenteral forgiftning:
Ved administration af > 150 mg (børn: > 1 mg/kg) methotrexat: Calciumfolinat (folininsyre) 200 mg x4 IV (børn: 5 mg/kg x4 IV), alternativt Isovorin (levofolininsyre) 100 mg x4 IV (børn: 2,5 mg/kg x4 IV).

Kronisk forgiftning:
Calciumfolinat (folininsyre) 30 mg x4 IV, alternativt Isovorin (levofolininsyre) 15 mg x4 IV. 

Når p-methotrexat haves, justeres folininsyre/levofolininsyre-behandlingen efter følgende skema:


Calciumfolinat findes som tablet, men pga mætning af absorption er peroral dosering udelukkende aktuel ved behov for behandling med lave doser, og dermed ikke akut eller kronisk overdosering af methotrexat.

Behandlingsmål: Ved værdier under < 1 µmol/L kan man overgå til peroral behandling, hvis det skønnes at pt. kan indtage dette (ingen opkastninger, svær stomatitis eller diarre).
Behandlingen fortsættes i mindst 3 dage og indtil p-methotrexat < 0,1 μmol/L. Ved knoglemarvsdepression forsættes behandlingen til denne er ophørt.
Ved akut methotrexat-forgiftning (peroral eller parenteral), hvor den initiale p-methotrexat er sv.t. terapeutisk lav-dosis dosering kan man overveje at ophøre behandlingen når dette svar haves.

MONITORERING

P-methotrexat, blodbillede inkl. differentialtælling, nyretal (antidotet har ikke effekt på nefrotoksicitet forårsaget af udfældninger af methotrexat og/eller metabolitter i nyrerne), levertal. Da p-methotrexat ved normal nyrefunktion typisk falder hurtigt, bør p-methotrexat initialt måles hver 12. time og folininsyre-dosis justeres i henhold til dette.

BIVIRKNINGER

Feber er beskrevet ved injektionsbehandling. Ved høje doser ses gastrointestinale symptomer, kramper og psykiske forstyrrelser. Allergiske reaktioner ses sjældent. Maskering af megaloblastær anæmi forårsaget af vitamin B12 mangel./27.01.2023

Redaktør