​​

Ferriferrocyanid

Antidot til thalliumsalte og cæsiumsalte.

PRÆPARAT

Ferriferrocyanid (Berlinerblåt). Pulver 4,5 g.
Placering: Speciallager/ Rigshospitalets Traumecenter (tlf. 3545 3193) og Aarhus Universitetshospital, Akutafdelingen, Skadestuen (tlf. 7846 2717).
Beholdning: Afdelte pulvere à 4,5 g. Minimumsbeholdning er 20 pulvere.

INDIKATION

Forgiftning med thalliumsalte, fx thalliumsulfat, og (radioaktive) cæsiumsalte. 
Virkningsmekanisme: Efter oral dosering, binder ferriferrocyanid ved ionbytning ikke-absorberet thallium eller cæsium i mave-tarmkanalen. 

Aktivt kul anvendes ved thalliumforgiftning, hvis ferriferrocyanid ikke er tilgængeligt; Voksne og børn: 0,5 g/kg doseres 2 gange i døgnet.

KONTRAINDIKATIONER

Ved livstruende forgiftninger er der ingen absolutte kontraindikationer.

BRUGSVEJLEDNING

Dosis, voksne og børn: 150-250 mg/kg/døgn fordelt på 2-4 doser. Gives som pulver blandet i føde- eller drikkevare. Ved udtalt dyspepsi kan doseringen ske via duodenalsonde med pulveret opslæmmet i 50 ml mannitol infusionsvæske (Mannitol 150 mg/ml) til voksne. Af hensyn til risiko for elektrolytforstyrrelser reduceres mængden af mannitol til børn.

Behandlingsmål:
Thallium: Behandlingen fortsættes, til thalliumudskillelsen i urin er under 0,5 mg/døgn og der er klinisk bedring.
Cæsium: Klinisk bedring. 
Generelt for både thallium og cæsium er specifikt behandlingsmål dårligt defineret, og svar på urinkoncentrationsbestemmelser kan være udfordrende at opnå indenfor en klinisk relevant tidsramme. Ovenstående er udbredt anvendt.

MONITORERING

Thallium: Døgnurin koncentration. Monitorering afhænger af forgiftningssymptomer hos den enkelte patient. 
Cæsium: Svartiden på laboratoriebestemmelse af cæsium i biologisk materiale er lang, og derfor baseres behandlingen primært på klinisk effekt. 
Dokumentation af antidoteffekt er baseret på mekanisme, eksperimenter med gnavere og mennesker i sub-toksiske doser, samt case-rapporter i mennesker med toksiske doser/effekter. Specifik effekt af ferriferrocyanid som monobehandling er ikke påvist idet patienter med thallium og cæsiumforgiftning tillige modtager multiple andre behandlinger.

BIVIRKNINGER

Ikke symptomgivende hypokaliæmi er beskrevet. Cyanidfrigivelse fra ferriferrocyanid er minimal og klinisk ubetydende. Blåfarvning af læber og mundhule ved/efter dosering er ufarligt. /26.03.2021

Redaktør