​​

Dimercaptoravsyre - Succimer - DMSA

Antidot mod en række metaller, inklusive arsen, bly, cadmium, kobber og kviksølv.

PRÆPARAT

Meso-2,3-dimercaptoravsyre, succimer (Succicaptal®), kapsler 200 mg
Placering: Speciallager/ Rigshospitalets Traumecenter (tlf. 3545 3193) og Aarhus Universitetshospital, Akutafdelingen, Skadestuen (tlf. 7846 2717) 
Beholdning: Pakninger à 15 kapsler; Minimumsbeholdning er 45 kapsler.

INDIKATION

Forgiftning med arsen-, bly-, cadmium- og kviksølvforbindelser. Kan overvejes ved forgiftning med antimon-, guld-, kobber-, kobolt-, sølv- og vismutforbindelser.
Virkningsmekanisme: Chelatbinder metalioner.

KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke benyttes ved forgiftning med organiske tinforbindelser. DMSA har ingen effekt ved palladiumforgiftninger.

BRUGSVEJLEDNING

Dosis, voksne og børn: 10 mg/kg PO hver 8. time i 5 døgn, evt. længere afhængig af blodkoncentrationen og urinudskillelsen. Ved behandling ud over 5 døgn reduceres dosis til 10 mg/kg hver 12. time. 
Behandling udover to uger bør konfereres med toksikologisk ekspert.
Behandlingsmål: Reduceret plasma- og/eller urinkoncentration af det aktuelle toksisk metal. Udskillelsen følges og danner basis for hvor længe behandlingen skal fortsættes.

MONITORERING

Biokemisk: Koncentrationen af det aktuelle metal i urin eller blod. Der er tendens til reboundfænomen ved behandlingsophør idet halveringstiden for DMSA er ca 4 timer, muligvis længere i patienter med bly- eller kviksølvforgiftninger. Sidste kontrol tages 1 uge efter behandlingsophør for sikring af at der ikke fortsat sker metal udskillelse. 
Ugentligt pga DMSA bivirkninger: Hæmoglobin, leukocytter, trombocytter og leverfunktion; Ved langtidsbehandling tillige elektrolytter og sporstoffer (kobber, zink og magnesium). Adækvat diurese skal foreligge under behandlingen.

BIVIRKNINGER

Hyppigst er kvalme, opkastning og diarré. Endvidere ses let forhøjede transaminaser, hududslæt, fald i hæmoglobin, leucopeni og hypertermi.


/26.03.2021
Redaktør