​​

Dimercaptopropansulfonat - DMPS

Antidot mod arsen- og kviksølvforbindelser.

PRÆPARAT

Natrium-2,3-dimercaptopropan-1-sulfonat (Dimaval®), injektionsvæske 50 mg/ml. 
Natrium-2,3-dimercaptopropan-1-sulfonat (Dimaval®), kapsler 100 mg
Placering: Speciallager/ Rigshospitalets Traumecenter (tlf. 3545 3193) og Aarhus Universitetshospital, Akutafdelingen, Skadestuen (tlf. 7846 2717)
Beholdning: Injektionsvæske: Ampuller à 5 ml; Minimumsbeholdning er 40 ampuller. Kapsler: pakninger à 15 kapsler; Minimumsbeholdning er 90 kapsler.

INDIKATION

Forgiftning med arsen- og kviksølvforbindelser.  Kan overvejes ved forgiftning med andre metaller, fx antimon, cadmium, krom, vismut, zink). 
Ved blyforgiftning med akut encephalopati anvendes DMPS doseret IV.
Virkningsmekanisme: Chelatbinder metalioner.

KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke anvendes ved forgiftning med gasarten arsin (arsenbrinte/AsH3), idet arsinets toksicitet øges. Her er det vigtigste problem hæmolyse og ikke tilstedeværelsen af arsenmetal ionen), samt kobber (øget risiko for hæmolyse). DMPS har ingen effekt ved palladiumforgiftninger.

BRUGSVEJLEDNING

Dosis, voksne:
1. døgn: 250 mg IV x6,
2. døgn: 250 mg IV x3-4,
Derefter 250 mg IV hver 6.-8.-12. time afhængig af blodkoncentration og urinudskillelse.

Dosis, børn:
1. døgn: 5 mg/kg IV x6,
Doseringsinterval derefter som hos voksne.

Det kompleksbundne metal udskilles primært renalt, og reduktion af dosis skal overvejes ved nedsat nyrefunktion. Overgang til peroral behandling med dimercaptoravsyre (DMSA) når det er muligt. Dimercaptopropansulfonat kan også gives IM.
Dimercaptopropansulfonat inj. anvendes ved beskadiget mave-tarm-slimhinde, opkastningstendens eller svært medtaget almen-tilstand. Ved lettere akutte forgiftninger og ved subakut-kroniske forgiftninger anvendes dimercaptopropansulfonat kapsler eller dimercaptoravsyre (DMSA-kapsler).
Behandlingsmål: Reduceret plasma- og/eller urinkoncentration af det aktuelle toksisk metal. Udskillelsen følges og danner basis for hvor længe behandlingen skal fortsættes.

MONITORERING

Klinisk: Blodtryk (akut fase).
Biokemisk: Koncentrationen af det aktuelle metal i urin eller blod. Sidste kontrol tages 1 uge efter behandlingsophør for sikring af at der ikke fortsat sker metal udskillelse. Der er markant tendens til reboundfænomen ved behandlingsophør idet halveringstiden for DMPS er relativt kort, ca 20 min. 
Hæmatologi, eosinofile (under behandlingen); Leverfunktion (under behandling samt ugentligt). Ved langtidsbehandling tillige elektrolytter og sporstoffer (kobber, zink og magnesium). 

BIVIRKNINGER

Blodtryksfald og bronchospasme er beskrevet ved for hurtig IV-injektion. Hududslæt. Kvalme, svimmelhed, svaghedsfølelse. Stigning i ALAT. Ved IM-injektion risiko for lokale nekroser./26.03.2021

Redaktør